Gå tilbake til:
Du er her:
Jente med psykiske problemer maler på aktivitet av Bergen kommune

Kulturetaten tilrettelegger kunst- og kulturtilbud for mennesker med psykiske helseplager og utfordringer. Vi tilbyr ikke terapi, men har fokus på "det friske", på deltakernes interesser, ressurser og talent.  Vi etterspør ikke diagnoser  - deltakere definerer seg selv inn i målgruppen.        

 • Den kulturelle lykkepillen (DKL) er et program som tilbyr et mangfoldig kulturtilbud i aktivitetshus og på tilrettelagte møteplasser for mennesker med psykiske helseplager. Vi arrangerer jevnlig kurs, konserter eller forestillinger på treffstedene.
 • Tilbudet innen DKL retter seg særlig mot dem som av ulike grunner har problemer med å oppsøke kulturtilbud utenfor aktivitetshusene.
 • Kontaktinformasjon finner du på kkph.no

 • I kursrekken Tankerom kan man delta på kurs med profesjonelle kunstnere innen ulike kunstarter, teknikker og uttrykk. Deltakerne arbeider og undervises i mindre grupper i kunstnernes verksteder eller musikernes studio.
 • Målgruppen for kursene er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du  melder deg på våre kurs,  så har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte kursholdere/instruktører har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

 • Kursene går over 2 til 5 timer, 1 gang i uken, over 6 til 10 uker. Kursavgift varierer. Materialkostnader kommer i tillegg til kursavgiften.

 • Les mer og se kurstilbud her. 

KKPH nettgalleri er et digitalt galleri på nettsiden kkph.no. Det driftes av Bergen kommune, ved Kulturetaten. 

Målgruppen for nettgalleritilbudet er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du søker om utstillingsplass, har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og kuratorer har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Antall årlige utstillinger vil variere, alt etter hvorvidt det legges opp til separatutstillinger eller fellesutstillinger i samarbeid med andre aktører innen feltet kunst/kultur og psykisk helse.

Hvem som får utstillingsplass i KKPH nettgalleri blir bestemt av kurator og gallerist, i samråd med kunstnerisk råd.

Her finner du informasjon om hvordan du søker utstillingsplass: KKPH/Visuelle uttrykk

Hva er det?

MOT82 er et oppfølgingstilbud for mennesker med psykiske utfordringer. Du som har fått tilbud om musikkterapi i behandling, får med MOT82 mulighet til å fortsette i et musikktilbud innenfor trygge rammer. Tilbudet kan også være for deg som ikke har vært i behandling, men som definerer deg selv inn i målgruppen.

Vi tilbyr individuelle timer  og  gruppetilbud. Vi har aktiviteter som låtskriving, sang, instrumentopplæring, musikklytting, improvisasjon og samspill.

Vi disponerer også øvingslokaler og studio som du selv kan booke.

MOT82 skal være en inngangsport til deltakelse i ordinære musikk- og kulturaktiviteter i lokalsamfunnet.

Det arrangeres  jevnlig konserter der du får mulighet til å opptre på scene, om du har en drøm om det.

Praktisk info

 • Du finner oss på Åsane kulturhus, adresse Åsane senter 52.
 • Tilbudet er gratis, og primært for voksne over 18 år.
 • Aktivitetene foregår hovedsaklig på dagtid.

Høres dette ut som noe som passer for deg? Ta kontakt med musikkterapeut Elin Sofye Rabbevåg  for mer informasjon: elin.rabbevag@bergen.kommune.no, tlf.: 905 93 024

I 2021 ble det laget en evalueringsrapport kalt Bruker spør bruker Evaluering av prosjektet "Fra MOT82 til MOT2020". Klikk på lenken for å lese rapporten.

 

Hva er det?

Pøbelscenen er en arrangementsrekke der nye artister og band får prøve seg på scenen.  

Arrangementene er delt inn i to deler. Den første delen består av påmeldte innslag. Etter det er det åpen scene og  jam der alle kan delta. Du kan selvsagt også komme som publikummer.  

Pøbelscenen er et sted for mangfold – både når det gjelder mennesker og musikk-/kunstsjangre. Her kan hvem som helst melde seg på – uavhengig av erfaring, nivå og kunstform. 

Pøbelscenen er en «forsterket» scene - dette betyr at den også passer for deg som er usikker, har psykiske utfordringer, eller av andre grunner trenger litt ekstra trygge rammer. 

Når og hvor skjer det?

Høst 2022: 

 • 27. oktober kl. 19.00-21.00, på Stereo, Bergen sentrum
 • 5. desember kl. 19.00-21.00, på Stereo, Bergen sentrum 

Besøk gjerne Facebook-siden vår for mer info om kommende arrangementer og annet. 

Trenger du litt hjelp?

Har du lyst å melde deg på, men mangler noen å spille sammen med eller en som kan akkompagnere deg? Eller er det noe annet du trenger hjelp eller støtte til? De ansatte i Pøbelscenen kan bistå. Skriv hva du mangler eller trenger hjelp til når  du melder deg på, eller ta kontakt på andre måter. 

Alle som skal spille får en halv times lydprøve, så du får tid til å forberede deg og teste scenen.  

Kontakt og påmelding

Ønsker du å melde deg på med et innslag, eller lurer du på noe? Ta kontakt via Facebook-siden eller på e-post marjolein.roozen@bergen.kommune.no

 • Kraftverk er en dikt- og kortprosasamling som kommer ut to ganger i året, en nettutgave og en papirutgave. Det er Bergen kommune som utgir tidsskriftet.
 • Kraftverk vil gi stemme til uetablerte skrivere som er eller har vært psykisk syke, og som ønsker å uttrykke seg i et skjønnlitterært språk

Alle uetablerte skrivere som definerer seg inn i målgruppen kan levere tekster til vurdering for utgivelse i Kraftverk. Tekstene skal ikke ha vært publisert offentlig tidligere, hverken trykt eller digitalt.

Kraftverk mottar mellom 150 og 200 tekster til hver utgivelse, og rundt 30 av disse blir antatt og publisert. Tekstene vurderes av redaktør Fanny Holmin, og en redaksjon som består av skribentene og forfatterne Henning Bergsvåg, Mariann Dalen Husveg, Torfinn Langelid, Randi Magnussen og Gunnar Staalesen.

Hver utgivelse av Kraftverk markeres med et åpent lanseringsarrangement. Der deltar skrivere med opplesing, foredragsholdere om ulike litterære tema, og gjesteartister.

Les mer om Kraftverk og hvordan du kan sende inn dine tekster her.

Elisabeth og Marte tar imot deg på tilbudene vi har på Fana kulturhus.
Elisabeth og Marte tar imot deg på tilbudene vi har på Fana kulturhus.
Bilde: Bergen kommune

Ungdom i alderen 13-20 år som trenger å være del av et fellesskap som kan bidra til å bygge mestringsfølelse og sosial trygghet, er velkommen til våre tilrettelagte møteplasser.

Ungdom som ønsker å delta i tilbudene trenger ikke å ha en diagnose, men må meldes på via fagperson i barnevernet, OT/PPT, Etat for psykisk helse, helsesykepleier, eller annet.

Hva er tilrettelagte møteplasser?

 • Et lavterskeltilbud med fokus på godt sosialt miljø og kreative aktiviteter, tilrettelagt av musikkterapeuter og studenter fra Griegakademiet
 • Formidling: Sangteknikk, låtskriving, musikkvideo/-foto, musikkteknologi eller instrumentopplæring: tromme, bass, gitar eller keyboard
 • Mulighet for individuell oppfølging før en eventuelt melder seg på
 • Høy voksentetthet, og rom for samtale i trygge omgivelser
 • Sosial matpause med prat, kos, kaffe, kjeks og frukt
 • Performance-trening på øvinger, og deltakelse på mønstringer i regi av Bergen kommune, Corneteatret m.fl.
 • En mestrings- og deltakingsarena som kan fungere som brobygger/inngangsport til deltakelse i ordinære kulturtilbud for ungdom

Her finner du tilrettelagte møteplasser for ungdom:

Fana

 • Tilrettelagt møteplass ledet av musikkterapeut
 • Sted: Linken, Fana kulturhus, Østre Nesttunvegen 18
 • Tid: fredag kl. 12.30-15.30

Kontakt for informasjon/påmelding:

Elisabeth Torstuen elisabeth.torstuen@bergen.kommune.no tlf. 905 82 126
Marte Sortland Halås marte.halas@bergen.kommune.no tlf. 908 75 929

I Fana har vi også en åpen møteplass på ettermiddagstid på torsdagene. Denne er tilrettelagt med musikkterapeuter, men åpen for alle ungdommer fra 13 år og oppover. 

Vil du vite mer om Bergen kommunes tilbud innen kunst, kultur og psykisk helse?

 • Send e-post til KKPH@bergen.kommune.no, og motta informasjon om aktuelle kurs og kulturtilbud. All informasjon blir sendt som blindkopi (din e-postadresse vil kun være synlig for KKPH).

 • Tilbudene er i regi av Bergen kommune, ulike aktivitetshus i Bergen og andre samarbeidspartnere.
 • Følg med på KKPH.no og Facebook/KKPH Bergen

 

 

Bergen kommune har siden 2001 tilbudt mennesker med psykiske helseplager et tilrettelagt kunst- og kulturtilbud og en egen plan for arbeidet ble vedtatt for perioden 2010 – 2014. Planen prolongeres inntil videre.  

Planen har som mål å sikre kunst- og kulturtilbud til mennesker med psykiske helseplager, og legger særlig vekt på kunst og kulturs egenverdi i menneskers liv.

Du finner planen her.

Forsiden på planen.
undefined