Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune samarbeider med idrettslag og andre frivillige organisasjoner for å tilrettelegge for at flerkulturelle blir kjent med og inkludert i idrettsaktiviteter i sitt nærmiljø. Dette skjer gjennom skoleprosjekter, svømmekurs, faste fritidstilbud og arrangementer i de ulike bydelene. 

Målgruppe og pris

Målgruppen er flerkulturelle mennesker som bor i Bergen kommune. Det blir lagt ekstra vekt på å nå ut til barn, jenter og kvinner. Det er ulike priser på medlemskap og kontingent. Noen tilbud er gratis. Du må følge retningslinjene for hver aktivitet for å kunne delta.

Finn informasjon om tilbudene

Informasjon om svømmekurs finner du her. Informasjon om andre aktiviteter legger vi ut på nettsiden vår.

Behandling av personvernopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontakt

Kontakt Etat for idrett for mer informasjon. 
Telefon: 55 56 55 56. Telefonen er betjent fra klokken 07.45 til 15.00.
E-post: idrettsetaten@bergen.kommune.no
Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgate 6, 2. etg.