Gå tilbake til:
Du er her:
Finn deg noen å dyrke sammen med i en parsellhage (foto:Gerd Lithun)

Lurer du på hvordan du skal gå fram for å etablere og drive en parsellhage? Nedenfor finner du gode råd og veiledning i en håndbok laget av Frøydis Lindén hos Fylkesmannen i Vestland og  Siri Haavie fra Oslo.

Dyrk sammen i byen

Dyrking av matvekster i byen er populært. I Bergen er det få parsellhager per i dag, men det kan fort bli flere om venner og naboer slår seg sammen og organiserer et lag. 

I parsellhagehåndboken finner du blant annet tips om hvordan en parsellhage bør utformes, hvilke avtaler som bør på plass og hvordan du skal organisere parsellaget. Du trenger ikke lese hele veilederen. Målet er at den skal være et oppslagsverk som oppdateres årlig. Håndboken har mange nyttige lenker til aktuelle nettsider.

 

Forfattere med erfaring fra parselldrift

Samfunnsgeograf Siri Haavie fra Oslo og Frøydis Lindén hos Fylkesmannen i Vestland har utarbeidet denne håndboken for prosjektet "Urbant landbruk i Bergen (2015-2018). De to har lang erfaring fra parsellhagedrift. Frøydis Lindén har vært medlem i Fløen parsellag, og har lang erfaring med økologisk landbruk. Siri Haavie driver nettstedet Parsellhagedyrking - se lenke:

Parsellhagedyrking

De to forfatterne ønsker gjerne tilbakemelding på håndboken, og tips om noe bør endres.