Gå tilbake til:
Du er her:
Aktivitetskortet Bergen kommune

Aktivitetskortet gir barn og unge i målgruppen gratis adgang til en rekke aktiviteter og opplevelser i Bergen, sammen med en venn eller et familiemedlem.

Hvem kan få kortet?

Hvem kan få kortet:
Kortet er for barn og unge i alderen 0-17 år fra familier som mottar sosialstønad fra NAV, er tilknyttet Introduksjonssenteret for flyktninger, Barnevernstjenesten for enslige mindreårige flyktninger eller Krisesenteret for Bergen og omegn.

Slik får du kortet

De ulike instansene sender eller deler ut Aktivitetskortet til barn og unge i målgruppen. Det er ikke i mulig å søke om å få kortet, men du kan kontakte ditt lokale NAV-kontor eller en av de andre instansene nevnt over om du lurer på om du er i målgruppen.

Regler for bruk

  • Kortet er personlig og det er bare du som kan bruke det.
  • Kortet gjelder for et år om gangen: kortperioden er fra 1. september til 31. august
  • For ADO arena og Bergen Kino gjelder særlige betingelser:
    • På ADO arena kan du ha inntil åtte besøk totalt i kortperioden.
    • På Bergen Kino kan du gå en gang per måned, og du kan ha inntil åtte besøk totalt i kortperioden.
    • På begge disse stedene gir hvert besøk to gratis billetter per gang

Aktuelle tilbud

Flere steder er det slik at programmet skifter i løpet av året og det kan være spesielle arrangementer for barn og unge. Noen av tilbudene har også et begrenset antall billetter.

I aktivitetskortbrosjyren finner du tilbud for høsten 2021 og våren 2022.


På disse nettsidene kan du lese mer om alle aktivitetene:
www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet

Har du spørsmål?

Lurer du på om du kan få kortet? Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller en av instansene nevnt under fanen "Hvem kan få kortet" lenger oppe. 

Har du spørsmål om hvordan du bruker kortet, regler for bruk eller om de ulike aktivitetene og tilbyderne? Ta kontakt:  renate.rivedal@bergen.kommune.no