Gangvei mellom Hellenfjellet og Øyjorden. Bilde:  Kari Ingvaldsen

Turveien mellom Øyjordsåsen og Hellefjellet har utsiktspunkt og er delvis universell utformet.

Universell utforming 

De første 100 meterne fra Øyjordsåsen og frem til et utsiktspunkt er tilrettelagt for rullestolbrukere. Videre er veien stedvis bratt og det har ikke vært mulig å få til universell utforming på veien.

Frem til utsiktspunkt med universell utforming.
Frem til utsiktspunkt med universell utforming.
Bilde: Leiv Haugland
Gangvei mellom Hellenfjellet og Øyjorden
Gangvei mellom Hellenfjellet og Øyjorden
Bilde: Kari Ingvaldsen

Bygget for vått klima

Veiutforming og dekke er bygget for å tåle store nedbørsmengder med toppdekke av grus, gode sidegrøfter og godt med stikkrenner.

Tatt hensyn til ønsker fra nærmiljøet

Gangvei mellom Hellenfjellet og Øyjorden
Gangvei mellom Hellenfjellet og Øyjorden
Bilde: Kari Ingvaldsen

Øvre del av traseen ble etter ønske fra nærmiljøet justert. Et attraktivt terreng med spennende knauser og kratt velegnet for barns lek, ble dermed ikke berørt av byggingen. Plassering og høyde på flere lyspunkter for veibelysning ble også justert etter ønske fra beboere.

Bidrag fra Den hellige Franciskus Xavierus

Den øvre delen av veien ligger på kommunal grunn. Den nedre delen fra Hellefjellet og et stykke oppover lien, ligger veien på eiendommen til Den Norske søsterorganisasjonen av Den hellige Franciskus Xavierus. Organisasjonen har velvillig inngått 40 års bruksrett for veien.