Spesialsykepleier på vei til forebyggende hjemmebesøk.

Se tips og råd for hvordan du kan planlegge for å skape en best mulig alderdom med høy livskvalitet. Du får råd om alt fra bosituasjon og økonomi til fysisk helse, hjernetrim og sosial aktivitet. 

En aldersvennlig bolig handler om mer enn boliger som er spesialtilpasset for eldre. Det kan også være boliger som fungerer bra for alle aldersgrupper. Har boligen din dører som er brede nok for både rullator og rullestol, er de også brede nok til å få inn og ut både møbler og barnevogner. Er badet ditt bygget for å ha plass til stellebord, kan det være stort nok til at rullestolbrukere kan benytte seg av det også. 

Ønsker du å planlegge for å klare deg mest mulig selv i seniortilværelsen, bør det for eksempel være enkel tilkomst til boligen din. Det er også smart å ha bolig i nærheten av matbutikk, apotek, helsetjenester, kulturtilbud og andre sosiale arenaer som er viktige for deg. 

Bli eller flytte? 

Når seniortilværelsen nærmer seg, bør du ta stilling til om hjemmet ditt er godt nok tilpasset alderdommen. Du kan blant annet tenke over følgende spørsmål: 

  • Hvordan kan og bør jeg tilrettelegge boligen min, slik at den møter behovene mine i fremtiden? 
  • Hvor og hvordan ønsker jeg å bo når jeg blir eldre? 
  • Hvilke tjenester, tilbud og aktiviteter har jeg behov for i nabolaget? 
  • Hva slags hjelp har jeg behov for dersom helsen min blir svekket? 
  • Hvordan blir økonomien min når jeg blir pensjonist? 
  • Har boligen min behov for vedlikehold? Hvordan skal jeg løse dette både praktisk og økonomisk? 

Slik kan du tilrettelegge egen bolig for alderdommen

Har du en varig funksjonsnedsettelse, kan tilpasning av boligen og hjelpemidler bidra til at du kan fungere mer selvstendig og bo lenger i boligen din. 

Hvis du har en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse, har du rett på utlån av nødvendige og hensiktsmessige hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen. Se informasjon om hvilke muligheter som finnes på NAV sine nettsider: Hjelpemidler og tilpasninger i boligen.

Økonomiske tilskudd gir ofte bedre og varige løsninger enn utlån av hjelpemidler. Det kan for eksempel innebære å få alle rom på ett plan og endre inngangspartiet til boligen og garasjen. Du finner mer informasjon på NAV sine nettsider.

Tilskudds- og låneordninger for utbedring av bolig 

Du kan søke om lån fra kommunen og Husbanken for å tilpasse eller oppgradere boligen din.

Du kan kontakte den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten i bydelen du bor, for hjelp til vurdering av behov og hvilke tilpasninger og hjelpemidler som kan være mulige å få til i din bolig. På innbyggerhjelpen til Ergo- og fysioterapitjenesten finner du mer informasjon og kontaktinformasjon.

Brannsikkerhet for seniorer

Risikoen for å omkomme i brann øker med alderen, og god brannberedskap kan redde liv. Les om brannsikkerhet for eldre på nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Forebyggende hjemmebesøk

Er du over 75 år, kan du få tilbud om forebyggende hjemmebesøk fra Frisklivssentralen i Bergen kommune.  Les mer om tilbudet og hvordan du søker. 

Du bør i god tid legge en plan for hvordan økonomien din blir når du går av med pensjon. På NAV sine nettsider får du informasjon om hvordan du får oversikt over din fremtidige pensjon. 

Bergen kommune tilbyr gratis råd og veiledning innen privatøkonomi til innbyggerne bosatt i kommunen. Se informasjon om hva vi kan hjelpe deg med og hvordan du søker om veiledning i innbyggerhjelpen.

Slik oppretter du fremtidsfullmakt 

Ønsker du å bestemme hvem som skal ivareta deg og dine interesser, dersom du en dag ikke er i stand til å gjøre dette selv lenger? Da bør du opprette en fremtidsfullmakt. Den kan både være et alternativ og et supplement til få oppnevnt en verge. Les mer om hvordan du går frem for å opprette en fremtidsfullmakt på Statsforvalteren sine nettsider. 

Verge

Innbyggere som ikke kan ivareta sine egne interesser på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, kan få hjelp av en verge. Les mer om vergemål på Statsforvalteren sine nettsider

Arv – regler og rettigheter

På regjeringen sine nettsider kan du lese om hvilke regler og rettigheter som gjelder for arv. 

God fysisk og psykisk helse er viktig uansett alder. Med relativt enkle grep er det mye du selv kan gjøre for å ivareta egen helse og forebygge fremtidig risiko for vanlige aldersrelaterte sykdommer og plager. 

Kosthold for seniorer 

Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for helse og trivsel. Et variert og sunt kosthold forebygger livsstilssykdommer, og små tiltak i hverdagen kan bety mye for helsen. Les om Helsedirektoratets Kostråd, og hvordan du kan følge dem

Hos eldre kan ulike faktorer medføre at appetitten reduseres og vekten kan gå ufrivillig ned. Helsedirektoratet har egne kostråd til personer i ulike livsfaser (Kosthåndboken). De viktigste rådene når du spiser lite, er å velge næringstett mat og drikke. Kreftforeningen har utviklet brosjyrer, filmer og samlet mange gode tips.

Fysisk aktivitet for godt voksne

Fysisk aktivitet har positiv effekt på helsen, både fysisk og mentalt. Hvert eneste minutt teller, og litt er bedre enn ingenting. Fysisk aktivitet gir overskudd, bedre søvnkvalitet og bedre livskvalitet. Det øker også muligheten for å kunne bo trygt hjemme selv i høy alder. Les mer om hvorfor det er lurt å trene, samt nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet på Helsenorge.no 

Når du blir eldre, øker faren for å falle. Styrke- og balansetrening er derfor viktig – og det er viktig at du trener riktig. Det finnes flere instruksjonsvideoer på nett med trygge øvelser som du selv kan gjøre hjemme i egen stue. 

Inviter gjerne naboen, barnebarna eller en venn til en sosial treningsøkt hjemme i stuen, etterfulgt av en god kopp kaffe og noe å spise etterpå. Les mer om tips til et godt kosthold for seniorer i avsnittet ovenfor. 

Trimvideoer til egentrening hjemme

Ønsker du å trene eller være i aktivitet samme med andre? Les mer om trenings- og aktivitetstilbud rettet mot seniorer i Bergen kommune.

Sosialt nettverk

Sosial aktivitet har stor betydning for å få et godt og langt liv. Seniorer som har et aktivt sosialt liv, får ofte bedre livskvalitet. De vil også i større grad mestre egen hverdag og dermed kunne bo lenger i eget hjem. 

Når du nærmer deg seniortiden er det derfor viktig at du opprettholder kontakt med familie, venner og bekjente. Du bør også delta aktivt i sosiale fellesskap. Les mer om ulike former for aktiviteter, kurs og sosiale møteplasser kommunen tilbyr. 

Inviter gjerne med deg naboer, venner og bekjente, slik at flest mulig holder seg sosialt aktive i alderdommen. Husk at du heller ikke skal være bekymret for å gå alene. Du kan møte mange nye venner på de ulike aktivitetene.  

Tips og råd for god psykisk helse

En god psykisk helse handler om å kjenne at du har god livskvalitet – at livet har verdi og mening. Klarer du å legge til rette for aktiviteter og gjøremål som gir deg positive opplevelser, er mye gjort. HelseNorge har en fin side med tips til hva du selv kan gjøre for å øke livskvaliteten din.

Les mer om psykisk helsehjelp i Bergen kommune.