Gå tilbake til:
Du er her:
Aktivitet i Aktiv sør

Aktiv sør er et arbeidsrettet tiltak for kvinner og menn over 18 år med rusrelaterte utfordringer. Målet er å gi deltakere som som ønsker å komme ut i ordinært arbeid eller utdanning, tett og helhetlig oppfølging og motivasjon til endring. 

Aktiv sør er et arbeidsrettettiltak for kvinner og menn over 18 år med rusrelaterte utfordringer.

Aktiv sør gir tett og helhetlig oppfølging til deltakere som ønsker å komme ut i ordinært arbeid eller utdanning.

Som deltaker i Aktiv sør får du tett oppfølging og arbeidsrettet trening gjennom hele prosessen mot ditt personlige mål, både individuelt og i gruppeaktiviteter.

IPS- Individuell jobbstøtte

  • Aktiv sør jobber etter metoden Supported Employment med IPS (Individuell jobbstøtte) som tar utgangspunktet i deltakers ønsker og behov.
  • Aktiv sør jobber tett sammen med deltaker om å utvikle og utvide synet på seg selv, samtidig være rustet til å takle en jobbsituasjon eller skolehverdag.
  • Aktiv sør har også tett oppfølging av arbeidsgiver før, under og etter en ansettelse.

Motivasjon til endring

Målet med Aktiv sør er å skape motivasjon til endring og gi den støtte og mestring man trenger for å kunne få og beholde ordinært arbeid eller utdanning.

 

 

Aktiv sør tilpasser programmet etter deltakers individuelle behov for å komme i arbeid eller utdanning.

Fase 1 (Gruppe og/eller Individuell)
Første del er en forberedende «treningsarena» hvor man skaper jobbmotivasjon og jobbhåp. Fasen gir kartlegging og styrker deltakers kompetanse, ressurser og egenskaper rettet mot arbeidsliv eller utdanning. Vi vil bli godt kjent gjennom samtaler og fysiske aktiviteter.

Fase 2 (Individuell)
Andre del består av yrkeskartlegging og karriereplanlegging. Her forberedes CV, søknader, intervjutrening ol. I samarbeid med deltaker finner man passende jobb med god «match» mellom kandidatens egenskaper/ressurser/ønsker og arbeidsgivers behov.

Fase 3 (Individuell)
Siste del består av tett og tilpasset oppfølging ut mot skole eller arbeidsgiver. Kandidaten vil i denne fasen komme over i arbeidstrening, ordinært arbeid eller utdanning.

Du kan ta direkte kontakt med Aktiv sør.  (se kontakter i avsnittet under)

Du kan også bli henvist via din saksbehandler i NAV eller andre hjelpetjenester.

Aktiv sør har rusfri deltakelse.

  • Jostein Liebich - Erfaringskonsulent, tlf.: 408 02 927  e-mail: jostein.liebich@nav.no
  • Andrè Nilsen - Erfaringskonsulent, tlf.: 916 97 799  e-mail: andre.nilsen@nav.no
  • Pia Tofte - Jobbspesialist, tlf.: 945 04 044  e-mail: pia.cathrine.tofte@nav.no
  • Ragnhild Lepsøy - Jobbspesialist, tlf.: 945 04 045  e-mail: ragnhild.lepsoy@nav.no