Har du milde til moderate symptomer på angst kan dette kurset være noe for deg. På kurset vil du lære teknikker og metoder du kan bruke for å mestre og forebygge angst. 

Neste kurs starter 06.11.23

Har du milde til moderate symptomer på angst kan dette kurset være noe for deg. Kurset krever motivasjon og egeninnsats. Du må ha bostedsadresse i Årstad, Bergenhus, Åsane eller Arna, eller ha Bergen kommune som arbeidsgiver i de nevnte bydelene. Nedre aldersgrense er 16 år. Kurset er gratis.

Kurset arrangeres av Rask psykisk helsehjelp.
 Les mer på kommunen sin nettside. https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykiske-helsetjenester/rask-psykisk-helsehjelp

På dette kurset vil du få kunnskap om angst og hvordan mestre angst. Du vil lære hva som opprettholder angst, samt verktøy til å håndtere tanker og følelser på en mer hensiktsmessig måte. Mellom kurssamlingene øver du på teknikkene hjemme i ditt daglige liv. 

Kurset består av fire samlinger på to timer pr. uke. Det går to uker mellom tredje og fjerde kursdag.

Kursdag 1: 06.11.23 
Kl. 09:30-11:30 
Hva er angst og kognitiv adferdsterapi? 
Hva opprettholder og forsterker angst? 

Kursdag 2: 13.11.23 
Kl. 9:30-11:30 
Verktøy for å forstå og mestre angst.  

Kursdag 3: 20.11.23 
Kl. 9:30-11:30 
Kognitive teknikker for å mestre grubling og bekymring.  

Kursdag 4: 04.12.23 
Kl. 9:30-11:30 
Oppsummering – Erfaringsutveksling ved bruk av verktøyene.
Plan videre og forhindre tilbakefall.  

Ønsker du å delta på kurset send mail til Raskpsykisk.helsehjelp@bergen.kommune.no, skriv i emnefeltet at du ønsker å delta på kurset Når angsten tar for stor plass - kognitive verktøy til selvhjelp. Dersom du jobber i Bergen kommune, må du sende henvendelsen via din private e-postadresse.

Oppgi navn, telefonnummer, bostedsadresse i e-posten du sender. Jobber du i kommunen oppgir du arbeidsted. 

Når du har sendt en e-post til oss vil du motta en automatisk svarmail med generell informasjon om tilbudet. Dette er en bekreftelse på at vi har registrert henvendelsen din. Vi opplever at e-post sendt fra oss kan havne i søppelpost, så sjekk denne innimellom dersom du venter svar fra oss.  

Når henvendelsen din er behandlet vil du motta en innkalling til kartleggingssamtale på teams eller telefon via e-posten du kontaktet oss med. Du vil også motta en SMS med beskjed om at vi har sendt deg en e-post.