Foto Kristin Klemsdal

Føler du deg nedstemt eller deprimert på en måte som gjør at det går ut over evnen til å fungere i hverdagen?  Kurs i depresjonsmestring kan hjelpe deg med å håndtere utfordringer i hverdagen på en bedre måte.  

Psykisk helse Bergen vest har oppstart av i kurs 20. februar 2023. Påmeldingsfrist er 31.januar.  Påmelding til Anne Hunderi, tlf. 954 98 675. 

Kursene går over 8 ganger fordelt på fire måneder, og ledes av en godkjent kursleder. I tillegg er det 2 oppfølgingsmøter etter kurset. 

Påmeldte deltakere vil bli invitert til en individuell forsamtale før kursstart. 

Kursene går på ettermiddag fra kl 1600-1830.