Gå tilbake til:
Du er her:
depresjon stockfoto

Har du milde til moderate symptomer på depresjon kan dette kurset være noe for deg. På kurset vil du lære teknikker og metoder du kan bruke for å forebygge og mestre depresjon og nedstemthet. Kurset et gratis og for deg som bor i Arna, Årstad, Bergenhus og Åsane. 

Har du milde til moderate symptomer på depresjon kan dette kurset være noe for deg. Du må ha bostedsadresse i Årstad, Bergenhus, Åsane eller Arna. Nedre aldersgrense er 16 år. Kurset er gratis.

Kurset arrangeres av Rask psykisk helsehjelp som er et ny oppstartet tilbud for innbyggere i Bergen kommune. Les mer på kommunen sin nettside. https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykiske-helsetjenester/rask-psykisk-helsehjelp

På dette kurset vil du lære deg teknikker og metoder du kan bruke for å forebygge og for å mestre depresjon og nedstemthet.

Ved at du lærer deg kognitiv atferdsterapi blir du bevisst på hvordan tanker, følelser og handlinger påvirkes av hverandre. Mellom kurssamlingene øver du på teknikkene hjemme i ditt daglige liv.

Ønsker du å delta på kurset send mail til Raskpsykisk.helsehjelp@bergen.kommune.no,

Oppgi navn og telefonnummer og at du ønsker å gå på depresjonskurs. Vi vil ringe deg for en kort kartleggingssamtale.