depresjon stockfoto

Har du milde til moderate symptomer på depresjon kan dette kurset være noe for deg. På kurset vil du lære teknikker og metoder du kan bruke for å forebygge og mestre depresjon og nedstemthet. 

Neste kurs starter ila. vinteren 2024. Dato publiseres når det nærmer seg. 

Har du milde til moderate symptomer på depresjon kan dette kurset være noe for deg. Du må ha bostedsadresse i Årstad, Bergenhus, Åsane eller Arna, eller ha Bergen kommune som arbeidsgiver i de nevnte bydelene. Nedre aldersgrense er 16 år. Kurset er gratis.

Kurset arrangeres av Rask psykisk helsehjelp.
 Les mer på kommunen sin nettside. https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykiske-helsetjenester/rask-psykisk-helsehjelp

På dette kurset vil du lære deg teknikker og metoder du kan bruke for å forebygge og for å mestre nedstemthet og symptomer på depresjon.

Ved at du lærer deg kognitiv atferdsterapi blir du bevisst på hvordan tanker, følelser og handlinger påvirkes av hverandre. Mellom kurssamlingene øver du på teknikkene hjemme i ditt daglige liv. 

Kurset består av fem samlinger på to timer.
 

Kursdag 1 

Kognitiv terapi som behandlingsmetode 

Hva er nedstemthet/depresjon? 

Kursdag 2 

Hva er med på å opprettholde nedstemthet og depresjon 

Tankemønster og hvordan endre negative automatiske tanker. 

Kursdag 3 

Kognitive teknikker for å mestre grubling og bekymring. 

Kursdag 4

Hvordan lav selvfølelse påvirker oss. Hvordan styrke lav selvfølelse 

Kursdag 5 

Nedstemthet og kontakt med andre. 

Mindfulness  

Forebygge nedstemthet og depresjon 

Ønsker du å delta på kurset send mail til Raskpsykisk.helsehjelp@bergen.kommune.no, skriv i emnefeltet at du ønsker å delta på kurset. Dersom du jobber i Bergen kommune, må du sende henvendelsen via din private e-postadresse.

Oppgi navn, telefonnummer, bostedsadresse i e-posten du sender. Jobber du i kommunen oppgir du arbeidsted. 

Når du har sendt en e-post til oss vil du motta en automatisk svarmail med generell informasjon om tilbudet. Dette er en bekreftelse på at vi har registrert henvendelsen din. Vi opplever at e-post sendt fra oss kan havne i søppelpost, så sjekk denne innimellom dersom du venter svar fra oss.  


Når henvendelsen din er behandlet vil du motta en innkalling til kartleggingssamtale på teams eller telefon via e-posten du kontaktet oss med. Du vil også motta en SMS med beskjed om at vi har sendt deg en e-post.