Gå tilbake til:
Du er her:
Rask psykisk helsehjelp

Har du symptomer på angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusutfordringer? Ta tak i problemene.

Tilbudet gis til deg som bor i Arna, Årstad, Bergenhus eller Åsane, alder fra 16 år.

Har du milde symptomer på angst, depresjon, er stresset eller har utfordringer med å sette grenser for deg selv, kan dette være kurset for deg. Du må bo i Arna, Årstad, Åsane eller Bergenhus bydel og være over 16 år. Kurset er gratis.  

Dersom du har Bergen kommune som arbeidsgiver og kun jobber i Arna, Åsane, Bergenhus eller Årstad kan du og ta kontakt.

Kurset arrangeres av Rask psykisk helsehjelp som er et forholdsvis nytt tilbud for innbyggere i Bergen kommune. 

På dette kurset vil du lære hvordan tanker, følelser, handlinger og kroppslige reaksjoner påvirker hverandre. Du blir kjent med dine tankemønstre og hvordan du kan påvirke disse slik at du kan få det bedre i eget liv. Kurset er lagt opp med undervisning og diskusjoner i plenum, og det blir gitt hjemmeoppgaver mellom samlingene. 

Ønsker du å delta på kurset, send e-post til Raskpsykisk.helsehjelp@bergen.kommune.no,  

Oppgi navn og telefonnummer og at du ønsker å gå på innføringskurs. Vi vil ringe deg for en kort kartleggingssamtale. 

 

Kursdag 1: Torsdag 01. 12.22 kl 09.30–11.30 
Innføring i kognitiv atferds terapi og psykisk helse 

Kursdag 2: Torsdag 08.12.22 kl 09.30–11.30
Depresjon  

Kursdag 3: Torsdag 15.12.22 kl 09.30–11.30
Angst, grubling og bekymring 

Kursdag 4: Torsdag 05.01.23  kl 09.30–11.30
Stress og grensesetting 

kursdag 5: Torsdag 12.01.23

Selvfølelse og selvmedfølelse