Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, voksne og pårørende. Hvis du har opplevd noe traumatisk, sorg eller overgrep eller hvis du har det vondt og er deprimert kan du få hjelp gjennom kommunens helsetjeneste.

Hvem tar jeg kontakt med?

Har du behov for psykiske helsetjenester, kan du ta kontakt med legevakten, fastlegen, helsestasjonen eller direkte med avdeling for psykisk helse i din bydel (se lenker under). 

Er du pårørende til noen med psykiske helseproblemer, kan du også kontakte avdeling for psykisk helse i den bydelen der du bor. 

 

Trenger du hjelp til å søke?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre om å hjelpe deg hvis du har behov for det. Dersom en annen person søker hjelp på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknad sendes til

Forvaltningsenhet psykisk helse

Tlf: 55 56 84 70  

Åpningstid: klokken 09.00 til 14.00

Telefontid: klokken 09.30 til 11.30 og 12.30 til 14.30

Postadresse:
Postboks 7700, 5020 Bergen

Besøksadresse:
Bontelabo 2

 

Behandling av søknad

Søknaden vil bli behandlet så snart som mulig. Dersom søknaden ikke kan bli besvart  innen en måned, får du beskjed om når søknaden er forventet ferdig behandlet. 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller kommunal klagenemd for endelig avgjørelse.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester