Gå tilbake til:
Du er her:
Innføringskurs i psykisk helse og Kognitiv Atferdsterapi

Har du symptomer på angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusutfordringer? 

Dette er et innføringskurs i verktøy som benyttes i kognitiv terapi. 

Har du milde symptomer på angst, depresjon, sliter med stress eller har tankemønstre som du opplever ikke er hensiktsmessige kan du ha nytte av dette kurset.  

Introkurset er på to samlinger. Etter dette kurset kan du gå videre på kurs i Kognitiv atferdsterapi ved nedstemthet eller Kognitiv terapi ved livets utfordringer. Alternativt kan du jobbe videre i et digitalt selvhjelpsprogram.   

 Du må bo i Arna, Årstad, Bergenhus eller Åsane bydel og være over 16 år. Kurset er gratis.  

Dersom du har Bergen kommune som arbeidsgiver og jobber i Arna, Åsane, Bergenhus eller Årstad kan du og ta kontakt.

På dette kurset vil du lære hvordan tanker, følelser, handlinger og kroppslige reaksjoner påvirker hverandre. Du blir kjent med dine tankemønstre og hvordan du kan påvirke disse slik at du kan få det bedre i eget liv. Kurset er lagt opp med undervisning, gruppeoppgaver og diskusjoner i plenum, og det blir gitt hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Kursdag 1: 27.09.22 kl 13.00-15.00 Hva er psykisk helse og hvilke forhold                                                                                påvirker den?

                                                                       Hva er kognitiv atferdsterapi?

                                                                        Vi der litt på hva følelser og tanker er 

Kursdag 2: 05.10.22 kl 14.00-16.00 Tankefeller og tankemønstre

                                                                        Å endre uhensiktsmessige tankemønstre 

                                                                        ABC-skjema - et verktøy til å jobbe med                                                                             tankene