Tverrfaglig Forum

Tverrfaglig Forum er et møtested for dialog og faglig påfyll for alle ansatte, brukere og pårørende i 1. og 2.linjetjenesten innen psykiske helsetjenester.

 

Mobbing angår oss alle, det foregår overalt, i alle samfunnslag, på jobb, skole, barnehage, fritid og på nett. Skadene mobbing medfører koster liv, koster samfunnet enorme summer og er roten til mange lidelseshistorier. Feltene innen psykisk helse, rusavhengighet og spiseforstyrrelser er overrepresentert av mobbeofre, selv om kanskje diagnosene sier det er noe annet. Men! Det er alltid håp! 

Håper å se mange der den 7 februar når vi har fokus på dette tema som angår så mange i samfunnet, påmeldingsfrist er allerede 3.feb.

Kurset er søkt godkjent som tellende i kompetansehevingsprogram i klinisk fagstige i Fagforbundet og som vedlikeholdsaktivitet til spesialist i NPF.

 

Seminarene er åpne for alle interesserte, både fagfolk, brukere og pårørende. 

Ledelse  

Tverrfaglig Forum ledes av en gruppe "frivillige" innenfor 1. og 2. linjetjenesten valgt av de som møter på seminardagene. 

Gruppen består for tiden av  

Linda Garvik, Audun Pedersen,  Annette Paulsen, Lene Amina Tufte og Kurt Vildgren. 

Dersom du ønsker å få tilsendt invitasjoner til nye seminarer direkte på din e-post, send en e-post om dette til: Tverrfaglig.forum@bergen.kommune.no