Gå tilbake til:
Du er her:
Tverrfaglig Forum

Flere kommuner samarbeider med Helse Bergen om å arrangere jevnlige seminarer om aktuelle tema innen det psykiske helsefeltet. 

Grunnet Covid-19 blir seminaret for våren 2021 digitalt, og derfor også gratis. Seminarene er åpne for alle interesserte, både fagfolk, brukere og pårørende. 

Ledelse  

Tverrfaglig Forum ledes av en gruppe "frivillige" innenfor 1. og 2. linjetjenesten valgt av de som møter på seminardagene. 

Gruppen består for tiden av  

Linda Garvik, Audun Pedersen,  Annette Paulsen, Lene Amina Tufte og Kurt Vildgren. 

Dersom du ønsker å få tilsendt invitasjoner til nye seminarer direkte på din e-post, send en e-post om dette til: Tverrfaglig.forum@bergen.kommune.no