Gå tilbake til:
Du er her:
Fyll Dagene Bergen

Fyll Dagene Bergen er en årlig recovery og aktivitetsmesse, en happening, inspirasjonskilde og møteplass for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, for pårørende og andre interesserte.

Bakgrunn for Fyll Dagene Bergen

Fyll Dagene Bergen ble arrangert for første gang i 2019, etter inspirerende besøk på Fyll Dagene Stavanger 2018.

Initiativtager er Bergen Kommune, Etat for psykisk helse og rustjenester i samarbeid med bruker og pårørendeorganisasjoner og Helse-Bergen.

Fravær av meningsfullt innhold i hverdagen er en av de største risikofaktorene for å utvikle dårligere psykisk helse og rusutfordringer. Suksessfaktoren som gir bedre livskvalitet på tross av symptomer og utfordringer, er at man opplever mening og mestring i hverdagen, at man føler på tilhørighet i et fellesskap og at man kjenner på en identitet som noe mer enn psykisk syk eller rusavhengig. Det å kjenne at man gleder seg til noe, og at man har et fellesskap, -gir håp.

Messen arrangeres for å synliggjøre hvor mange flotte tilbud som finnes for målgruppen, på en uformell og ufarlig arena. I tillegg håper vi at de ulike aktørene på feltet blir bedre kjent og kan samkjøre sine aktiviteter på en måte som er til nytte for deltagerne. Vi ønsker også at helsepersonell, behandlere og andre fagfolk som møter målgruppen og deres pårørende, skal få bedre oversikt og kjennskap til tilbudene som finnes, slik at de på en trygg og troverdig måte kan formidle dette videre til de menneskene de møter i sitt daglige virke.

Felles for mange er at de synes det er vanskelig å finne informasjon om hvilke tilbud som finnes. Spesielt gjelder dette mennesker med utfordringer med psykisk helse og/eller rus. På aktivitetsmessen får du lett tilgjengelig informasjon om jobb-, fritids- og aktivitetstilbud.

I tillegg vet vi at selv om man har hørt om et tilbud, så kan terskelen for å komme dit være høy, ofte fordi man er usikker på hva tilbudet egentlig innebærer og hva man skal gjøre når man kommer dit (hvordan man kommer inn, hvordan man presenterer seg og til hvem, osv.)

Initiativtaker til Fyll Dagene Bergen ser på denne messen som en sosial investering. Vi vet at det lønner seg å forebygge og å investere i mennesker, fremfor å reparere. Ved å gjøre tilbudene synlige, ufarlige og tilgjengelige på en slik arena, håper vi at mennesker som har behov for mening i hverdagen finner noe som kan passe, og at dette skal forebygge forverring av helse og livskvalitet.

Altfor mange mennesker havner på utsiden av samfunnet med psykisk uhelse, utenforskap og rusproblematikk. Ikke nødvendigvis på grunn av utfordringene i seg selv, men fordi samfunnet virker utilgjengelig for den enkelte. Store deler av samfunnet ønsker å inkludere, men det kan være vanskelig å navigere og se dette når man har det vanskelig og føler at man ikke mestrer eller er «god nok». Det koster å falle utenfor. Når noen ikke lenger makter å være en del av det store fellesskapet, smerter det. De menneskelige konsekvensene er dramatiske, og kan ikke summeres opp i noe tall.

Ved å arrangere Fyll Dagene messe i Bergen, ønsker vi å synliggjøre mulighetene man faktisk har tilgjengelig, til tross for de utfordringer man måtte stå i daglig.

Fyll Dagene Bergen samler majoriteten av tilbud under ett tak! Alle har tid til en prat og forteller villig om sine tilbud. Alle som står med stand deler ut informasjon, man kan lage avtaler og bli bedre kjent med tilbudene. I tillegg blir dette en sosial happening og fin møteplass for nye og gamle kjente. Det blir sitteplasser og lett servering.

Følg oss også gjerne på Fyll Dagene Bergen sin facebook-side 

 

Fyll Dagene Bergen 2022

Fyll Dagene Bergen 2022 vil bli arrangert i Grieghallen 12.september.

Følg arrangementet på vår Facebookside for kontinuerlig oppdatering. 

Mer info kommer etterhvert som arrangementet nærmer seg.

Fyll Dagene Bergen sin facebookside

Link til arrangementet

Påmelding for utstillere er nå stengt, vi har nådd maks antall påmeldte. 

Fyll Dagene Bergen 2022
Fyll Dagene Bergen 2022
Bilde: undefined

Fyll Dagene Bergen 2021

Fyll Dagene Bergen ble avholdt på Grand Hotell Terminus mandag 25.oktober fra 12-16.

Grunnet den usikre situasjonen rundt smittevern og pandemi, ble det en litt mindre messe i år, med færre utstillere og dessverre mindre informasjon ut i forkant av arrangementet. 

Arrangementet var likevel vellykket, med masse besøkende og flotte utstillere. Det  var intimkonsert med koret Bækkalokket, kaffe og sitteplasser og mange gode samtaler i lokalet. 

Vi gleder oss allerede til neste år!

 

Utstillere Fyll Dagene Bergen 2021

 • Aktiv Sør
 • Aktiv Vest
 • ALARM Vestland
 • Albatrossen
 • ALF
 • Altruism for Youth
 • Amalie Skramshus
 • Arna Aktiv - Bergen kommune
 • Arna Åsane Aktivitetsshus - BK
 • Back in the ring
 • Bergen RecoverySkole
 • Bergenhus aktiv
 • Blå Kort hvite bånd dagsenter
 • Blåkors bosenter
 • Blåkors steg for steg
 • Crux Kalfaret oppfølgingssenter
 • Fontenehuset
 • Frelesesarmeen, Gatefotball
 • Frelsesarmeen, Gatesykepleien
 • Fritid med bistand
 • Gnisten aktivitetshus - BK
 • IPS Psykisk helse
 • AA
 • Kirkens bymisjon, KreAktivt verksted
 • Kreativt verksted, kirkens bymisjon
 • Krokeide Videregående skole
 • Kunst kultur og psykisk helse KKPH
 • LINK Bergen
 • Lisa gruppene
 • LPP - Landsforeningen for pårørende
 • Medvandrerne
 • MO - Wergeland
 • MO Eidsvåg
 • Opplæringskontoret AMB
 • Opplæringskontoret AMB Hordaland
 • Psykiatrialliansen
 • Rask Psykisk helsehjelp
 • Røde kors Døråpner
 • Røde kors Koblingssenter
 • Røde Kors ungdom
 • Sesam frivillighetssentral
 • Spillavhengighet Norge
 • Trappen motiveringssenter
 • Treffstedet aktivitetshus - BK
 • Ung Arena
 • HIV – Kirkens bymisjon

 

Fyll Dagene Bergen 2020

Grunnet COVID-19 situasjonen, ble Fyll Dagene Bergen 2020  et digitalt arrangement, og ikke en fysisk messe.  

Fra mandag 14.september til fredag 18.september ble Fyll Dagene Bergen 2020 avholdt med digitale sendinger og arrangementer, hovedsakelig via Facebook.

Vi startet uken med en Fyll Dagene Norge Rundt-sending med Petter Uteligger LIVE fra studio klokken 12 mandag 14.september, på Fyll Dagene Bergen sin facebookside, her kan du se en video av sendingen

Denne sendingen var et samarbeid mellom Bergen, Oslo, Trondheim, Stavanger og KS. 

Ettersom det ikke ble mulighet for fysisk Fyll dagene-messe i år, så måtte vi finne på noe annet for å treffe folk. Petter hadde med seg spennende gjester i studio som snakket om hva som skal til for å fylle dagene og ha en meningsfull hverdag. I tillegg ble det flere spennende tema og  innslag fra alle byene.

 

Petter Nyquist lager innslag i Bergen
Petter Nyquist lager innslag i Bergen
Bilde: Lene A. Tufte

Resten av uken kom det videoinnslag fra utstillerne i Bergen. 

Alt ble publisert på facebooksiden vår, og vi hadde også laget et eget facebook-arrangement, på begge disse ble det lagt ut  fortløpende oppdateringer om hva som skulle skje hele den aktuelle uken. 

Følg oss gjerne på Fyll Dagene Bergen sin facebook-side  eller legg oss til på Snapchat: fylldagenebgo

Fyll Dagene Bergen har også en YouTube-kanal der blant annet videoen fra livesendingen ligger ute.

 

Andre aktuelle saker fra årets arrangement:

Kommunespeilet

Napha

Bergen kommune

TV Vest Vestland

God Morgen Norge

 

Her kan du lese rapporten for Fyll Dagene Bergen 2020:

 

Fyll Dagene Bergen 2020
Fyll Dagene Bergen 2020
 

Fyll Dagene Bergen 2019

Fyll Dagene Bergen 2019 ble arrangert i Salem konferansesenter i Sigurdsgate 6, med hele 58 utstillere, hvorav noen av disse representerte flere tiltak. Åpningstiden fra 12-18 ble lagt opp slik at man kunne nå ut også til de som ikke hadde anledning til å møte før etter ordinær arbeidstid. Basert på erfaringer fra Oslo, valgte vi å ha minst mulig aktivitet på scenen for ikke å forstyrre de gode samtalene rundt de ulike stands.

Foruten selve åpningstalen, var det midtveis i programmet et kort innlegg som presenterte nettsiden Ettervern-Bergen, hvor man finner god oversikt over alle tilbud i Bergensområdet, samt musikkinnslag av husbandet på et av MO-sentrene i byen. Messen ble avrundet med loddtrekning og premieutdeling fra 17:30.

Byråd for byutvikling Rune Bakervik holdt åpningstale og erklærte messen for offisielt åpen. Allerede da var lokalet fylt til randen av utstillere og besøkende. Vi anslår rundt 800 besøkende iløpet av de 6 timene vi holdt åpent. Av disse 800 var både personer innenfor hovedmålgruppen, pårørende, helsepersonell, politi og andre fagfolk representert.

Bilde fra under åpningstalen på Fyll Dagene Bergen 2019
Fyll Dagene Bergen 2019
Bilde: Tor Blaha

Fyll Dagene Bergen 2019 samlet majoriteten av tilbud under ett tak. Alle hadde tid til en prat og fortalte villig om sine tilbud. Alle som sto med stand delte ut informasjon, man kunne lage avtaler og bli bedre kjent med tilbudene. I tillegg ble dette en sosial begivenhet og fin møteplass for nye og gamle kjente. Det var gode sitteplasser og lett servering.

Dette var også et nyttig sted for fastleger, behandlere, politi og andre som daglige møter mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. Mange trenger bedre oversikt over hvilke tilbud som finnes for å kunne anbefale videre til sine kontakter i målgruppen.

Aktuelle linker:

Fullt hus på aktivitetsmessen Fyll Dagene 2019

800 besøkende på Fyll Dagene Bergen 2019

Viser frem tilbud som fyller dagene med mening 2019

Ettervern Bergen

Her kan du lese rapporten for Fyll Dagene Bergen 2019:

 

Kontakt oss

Fyll Dagene Bergen kan kontaktes på følgende måter:

Via Facebook-siden

Via e-post

Via Snapchat: fylldagenebgo