Gå tilbake til:
Du er her:
Fyll Dagene Bergen

Fyll Dagene Bergen er en årlig recovery og aktivitetsmesse. Det er en møteplass for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, for pårørende og andre interesserte - og de tilbud som finnes til denne målgruppen.

Årets messe gikk av stabelen 12.september i Grieghallen.

Vi avholdt årets messe i Grieghallen 12. september 2022 mellom 11-15! 

Fyll Dagene 2023 blir annonsert så snart vi har satt en dato for arrangementet.

Fyll Dagene Bergen sin facebookside

Sliter du selv? Er du pårørende? Helsepersonell? Sosionom? Lege?  Se hva byen faktisk har å tilby sine medborgere!

Snakkeboble

Her er en oversikt over årets utstillere, klikk på navnet for å lære mer om hver enkelt utstiller:

Fyll Dagene Bergen ble arrangert for første gang i 2019, etter inspirerende besøk på Fyll Dagene Stavanger 2018.

Initiativtager er Bergen Kommune, Etat for psykisk helse og rustjenester i samarbeid med bruker og pårørendeorganisasjoner og Helse-Bergen.

Fravær av meningsfullt innhold i hverdagen er en av de største risikofaktorene for å utvikle dårligere psykisk helse og rusutfordringer. Suksessfaktoren som gir bedre livskvalitet på tross av symptomer og utfordringer, er at man opplever mening og mestring i hverdagen, at man føler på tilhørighet i et fellesskap og at man kjenner på en identitet som noe mer enn psykisk syk eller rusavhengig. Det å kjenne at man gleder seg til noe, og at man har et fellesskap, -gir håp.

Messen arrangeres for å synliggjøre hvor mange flotte tilbud som finnes for målgruppen, på en uformell og ufarlig arena. I tillegg håper vi at de ulike aktørene på feltet blir bedre kjent og kan samkjøre sine aktiviteter på en måte som er til nytte for deltagerne. Vi ønsker også at helsepersonell, behandlere og andre fagfolk som møter målgruppen og deres pårørende, skal få bedre oversikt og kjennskap til tilbudene som finnes, slik at de på en trygg og troverdig måte kan formidle dette videre til de menneskene de møter i sitt daglige virke.

Felles for mange er at de synes det er vanskelig å finne informasjon om hvilke tilbud som finnes. Spesielt gjelder dette mennesker med utfordringer med psykisk helse og/eller rus. På aktivitetsmessen får du lett tilgjengelig informasjon om jobb-, fritids- og aktivitetstilbud.

I tillegg vet vi at selv om man har hørt om et tilbud, så kan terskelen for å komme dit være høy, ofte fordi man er usikker på hva tilbudet egentlig innebærer og hva man skal gjøre når man kommer dit (hvordan man kommer inn, hvordan man presenterer seg og til hvem, osv.)

Initiativtaker til Fyll Dagene Bergen ser på denne messen som en sosial investering. Vi vet at det lønner seg å forebygge og å investere i mennesker, fremfor å reparere. Ved å gjøre tilbudene synlige, ufarlige og tilgjengelige på en slik arena, håper vi at mennesker som har behov for mening i hverdagen finner noe som kan passe, og at dette skal forebygge forverring av helse og livskvalitet.

Altfor mange mennesker havner på utsiden av samfunnet med psykisk uhelse, utenforskap og rusproblematikk. Ikke nødvendigvis på grunn av utfordringene i seg selv, men fordi samfunnet virker utilgjengelig for den enkelte. Store deler av samfunnet ønsker å inkludere, men det kan være vanskelig å navigere og se dette når man har det vanskelig og føler at man ikke mestrer eller er «god nok». Det koster å falle utenfor. Når noen ikke lenger makter å være en del av det store fellesskapet, smerter det. De menneskelige konsekvensene er dramatiske, og kan ikke summeres opp i noe tall.

Ved å arrangere Fyll Dagene messe i Bergen, ønsker vi å synliggjøre mulighetene man faktisk har tilgjengelig, til tross for de utfordringer man måtte stå i daglig.

Fyll Dagene Bergen samler majoriteten av tilbud under ett tak! Alle har tid til en prat og forteller villig om sine tilbud. Alle som står med stand deler ut informasjon, man kan lage avtaler og bli bedre kjent med tilbudene. I tillegg blir dette en sosial happening og fin møteplass for nye og gamle kjente. Det blir sitteplasser og lett servering.

Følg oss også gjerne på Fyll Dagene Bergen sin facebook-side 

 

Fyll Dagene Bergen kan kontaktes på følgende måter:

Via Facebook-siden

Via e-post

Via Snapchat: fylldagenebgo