Gå tilbake til:
Du er her:
Treffstedet

Treffstedet er et lavterskel aktivitetssenter for mennesker med psykiske lidelser og et møtested der mennesker i felleskap kan skape trivsel, få tilhørighet og hjelpe hverandre. 

Våre åpningstider 2022

    Våre åpningstider er:

  • mandag kl.11.00-15.00
  • onsdag kl. 11.00-15.00
  • torsdag kl.11.00- 15.00
  • lørdag kl.11.00-15.00
  • søndag kl.12.00-15.00

Telefon: 40 81 06 59  eller 40 92 44 07.

 

 

Kontakt Treffstedet:

Kontakt oss på telefon: 40 81 06 59 / 40 92 44 07 eller 55 56 29 80.                                                    

Kontakt oss på e-post:  treffstedet@bergen.kommune.no

Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/TreffstedetFyllingsdalen

Du finner oss her: Folke Bernadottesv.44/46, 5147 Fyllingsdalen

(Spectrum bygget, inngang på kortsiden av bygget mot Oasen)

Om oss

Et møtested der mennesker i felleskap skaper trivsel, får tilhørighet og hjelper hverandre.

Sosialt samvær og aktiviteter

På Treffstedet kan du komme innom for treffe andre, ta en kopp kaffe/te, en matbit, lese avisen eller drive med hobbyaktiviteter og sang/musikk. Du kan også delta på turer og ulike aktivitetsgrupper tilknyttet Treffstedet (se ukeplan). Tilbudet er uforpliktende og det er opp til hver enkelt å velge ut det som passer, alt etter behov og dagsform.

Vår visjon «Sammen om ansvaret»

På Treffstedet jobber brukere og personalet sammen for å skape et sosialt felleskap i trygge omgivelser, gi mulighet for vekst og utvikling, og skape kontakt med nærmiljøet gjennom aktiviteter. Vi legger vekt på brukermedvirkning i de daglige gjøremålene på Treffstedet, så vel som medbestemmelse i Brukerråd og Allmøter.

Hvem kan bruke Treffstedet?

Treffstedets målgruppe er i utgangspunktet mennesker med psykiske helseplager, som er bosatt i Fyllingsdalen. Etter nærmere avtale kan vi gi tilbud til beboere i andre bydeler.

Brukerråd og allmøter 

Et Brukerråd bestående av 7 brukere og 2 representanter fra personalet har møter 4 ganger for året, der saker av både prinsipiell og praktisk art blir diskutert. Brukerrådet forbereder saker til allmøtene som har høyeste beslutningsmyndighet. Disse avholdes etter brukerrådsmøtene, og er åpen for alle brukere og ansatte ved Treffstedet. Representantene til Brukerrådet velges for 2 år om gangen. 2 representanter fra Brukerrådet har innsyn i regnskap og budsjett i forhold til brukerkonto.

Hvordan komme i kontakt med Treffstedet

Dersom du lurer på om Treffstedet kan være noe for deg, kan du ta kontakt direkte med oss for mer informasjon og eventuelt avtale tid for en samtale og omvisning på Treffstedet. Det koster ingenting å bruke Treffstedet, men en må betale kostpris på mat og hobbymateriale som benyttes, og en egenandel ved eventuelle arrangementer/turer.