Gå tilbake til:
Du er her:

Er du over 65 år og har en funksjonssvikt som gjør det vanskelig å bo i vanlig bolig, kan du søke om omsorgsbolig.

Hva er omsorgsbolig?

Kommunale omsorgsboliger er tilrettelagt for deg som er bevegelseshemmet. I boligene kan du jevnlig delta på sosiale aktiviteter.

En omsorgsbolig regnes som eget hjem, og du må derfor betale husleie og strøm som i et vanlig leieforhold. Husleien reguleres etter markedet, det vil si at den avhenger av beliggenhet, boligens størrelse og hvor ny boligen er. Trenger du helse- og omsorgstjenester, kan du søke om dette på samme måte som andre som bor i eget hjem.

Hvilke boliger finnes?

Bergen kommune har nærmere 30 leilighetsbygg med rundt 800 boliger av ulike størrelser. Mer informasjon om disse, klikk her.

Om du har store hjelpebehov, kan du søke om plass ved et Omsorg Pluss-anlegg. Dette er boliger med døgnbemanning, ulike aktiviteter og tilbud om måltider. 

Slik søker du

Kontakt vurderingskontoret eller hjemmesykepleien i bydelen for å få informasjon eller hjelp til å søke om omsorgsbolig. Du kan også få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk at du da må legge ved en fullmakt.

Søknad om tjenester til voksne og eldre sendes til:

 • For bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling nord og sentrum
  Postboks 7700, 5020 Bergen
  Telefon: 55 56 70 70
 • For bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling sør og vest
  Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen
  Telefon: 55 56 51 90

Mer kontaktinfo til vurderingskontorene finner du her.

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Blir søknaden din innvilget, får du inntil to tilbud om bolig. 

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Lover og retningslinjer

Tjenesten er ikke lovpålagt. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. 

Lover

Forvaltningsloven

Husleieloven

Forskrift

Verdighetsgarantiforskriften

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester