Gå tilbake til:
Du er her:

Lurer du på om du selv eller en du er pårørende til kan ha symptomer på demens? Her finner du nyttig informasjon om demenssykdommen og om Bergen kommunes Hukommelsesteam.

Om demens

Begrepet demens er en fellesbetegnelse for symptomer som rammer mentale ferdigheter, blant annet hukommelsessvikt, språkproblemer, handlingssvikt, desorientering for tid og sted og feilplassering av gjenstander.

Hver enkelt har sin personlige sammensetning av symptomene, slik at sykdommen kommer til syne på ulikt vis.

Hvorfor utrede symptomer på demens?

Ta kontakt med lege om du har symptomer på demens. Tidlig diagnostisering eller behandling kan reversere symptomer. Det har betydning for din livskvalitet, for eksempel hvordan du skal planlegge tiden framover. Ved utredning av demenssymptomene vil en kunne finne svar på hvilken type demens du eventuelt lider av. Deretter kan hensiktsmessige tiltak iverksettes og prøves ut.

Det er også viktig med tidlig utredning for å utelukke og oppdage sykdom som har demenslignende symptomer.

Vanligste årsaker til demens

De vanligste årsaker til demens er Alzheimers sykdom (ca. 60%), vaskulær demens (ca. 15-20 %), demens med Lewy-legeme (ca. 15%) og pannelapp-demens (ca. 5%).

Man kan for eksempel ha både Alzheimers sykdom og vaskulær demens. Demens kan også forekomme ved en rekke andre sykdommer som for eksempel Parkinson sykdom eller andre mer sjeldne hjernesykdommer.

Hva kan gjøres?

Selv om det ikke finnes noen form for behandling som kan kurere Alzheimers sykdom i dag, er det mye som kan gjøres for å bidra til å opprettholde så god helse som mulig.

Det vil være betydningsfullt for den syke å kunne opprettholde ferdigheter lengst mulig og få tilrettelagt omgivelser for god livskvalitet. Aktivitetstilbud, fysisk aktivitet og riktig kosthold kan bidra til det. Videre er god pleie og omsorg vesentlig når det blir behov for det. Medisiner kan bidra til å forsinke symptomene hos enkelte.

Informasjon og tilbud til deg med demens

Helsevesenet har en rekke ulike tilbud til personer med demenssykdom. Kompetansesenter for demens er et lavterskeltilbud, som tilbyr informasjonsmateriell, råd og veiledning, samtalegrupper, pårørendekurs og oppfølging av hukommelsesteam.

Klikk her for å finne adresse og kontaktinformasjon til Kompetansesenter for demens 

Ved sykehusene i Bergen er det også tilbud til personer med demens, som din fastlege kan henvise til ved behov:

  • Haraldsplass Diakonale sykehus, geriatrisk poliklinikk (også pårørendekurs)
  • Olaviken alderspsykiatriske sykehus, poliklinikk (med blant annet gruppetilbud for personer med demens og pårørende)
  • Haukeland sykehus, seksjon for alderspsykiatri

Mennesker med demens kan også ha krav på gratis tannlege, avhengig av mye hjemmetjenester du får.

Personer med demens er forskjellige, og har ulike behov. Her er en liste med noen av tilbudene som kan være til hjelp for en person med demens. Dette er tjenester som krever en formell søknad. Via fastlege, annet helsepersonell eller direkte til Etat for forvaltning kan du søke blant annet

Hjelpemidler

Dersom du trenger hjelpemidler kan lege, hjemmesykepleie eller ergo- og fysioterapeut henvise deg til NAVs hjelpemiddelsentral eller Bergen kommunes hjelpemiddelservice. Hvilken av disse du skal bruke, avhenger av hvilke hjelpemidler du trenger.

Klikk her for mer informasjon.

TT-kort

Personer med demens blir ofte isolert og har vanskelig for å komme seg rundt på aktiviteter og gjøremål. Hos fylkeskommunen kan du søke om transporttjenester, såkalt TT-kort, som gir deg muligheten til å reise med drosje eller spesialbil for rullestolbrukere.

Frivilligheten

Bergen har flere frivilige organisasjoner som jobber for at personer med demens skal ha det best mulig. I tillegg satser Bergen kommune på å styrke frivillighetsarbeid, og har knyttet til seg frivillige som blant annet aktivitetsvenner og spisevenner.

Bergen demensforening har samtalegrupper på kveldstid, musikkgruppe, temakvelder og aktivitetsvenn. I samarbeid med Bergen Røde kors, Vitalitetssenteret og Bergen kommune Teatergaten kafé på Engensenteret på torsdager. Mer informasjon: Møteplasser for personer med demens og deres pårørende

Nasjonale informasjonstilbud

Demenslinjen gir god informasjon om sykdommen: 23 12 00 40

Se aldringoghelse.no for:

  • «Møteplass for mestring», helgetreff for yngre personer med demens og ledsager
  • «Til å være ung», helgetreff for voksne pårørende 18-30 år
  • «Hvem ser meg», sommerleir for barn under 18 år

Verge

Kan det bli nødvendig å opprette verge? Se vergemal.no for informasjon om vergemål, fremtidsfullmakt og legalfullmakt.  

Hva er hukommelsesteamet?

Hukommelsesteamet består av helsepersonell med ulik fagbakgrunn som har god kompetanse på og erfaring med demens. Om du har symptomer på demens, kan teamet tilby utredning. Dette vil skje i samarbeid med fastlegen din. Teamet kan også kartlegge hjemmesituasjonen din, foreslå tiltak og gi deg råd og veiledning.

Hukommelsesteamet ønsker å komme tidlig i kontakt med deg og dine pårørende, slik at du kan leve best mulig med din demensdiagnose. 

Slik får du hjelp av hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud. Du trenger ikke henvisning fra lege, og kan selv ta kontakt med teamet.

Koordinator for hukommelsesteamene: 

Hilde Iden, spesialsykepleier i geriatri
Kompetansesenter for demens

Tlf. 53 03 29 78/ 40 80 48 52
Mandag - fredag fra kl.  09.00 til kl. 15.00.

Epost: demens@bergen.kommune.no