Gå tilbake til:
Du er her:

Ved Kompetansesenter for demens kan pårørende til personer med demens få støtte og kunnskap i møtet med sykdommen. Kompetansesenteret er et lavterskeltilbud, som du kan kontakte direkte. Venner, naboer og arbeidsgiver til demensrammede kan også ta kontakt for å få råd. 

Kurs for pårørende

Pårørendekurset arrangeres to ganger i året (høst og vår) over tre kvelder, og er en serie med forelesninger og gruppesamtaler som bygger på dialog og erfaringsutveksling. Sykdomslære, kommunikasjon og rollen som pårørende belyses av erfarne forelesere. I koronatiden arrangerer vi webinar om demens. 

Pårørendekurset er et samarbeid mellom Kompetansesenter for demens og Nasjonalforeningen Bergen demensforening. 

Du kan også melde deg på E-læringskurs om demens for pårørende. Da vil du motta en epost med en lenke til kurset som kan gjennomføres alt på en gang eller litt av gangen i løpet av to måneder. Kurset  egner seg godt å gjennomføre på nettbrett, PC eller mobiltelefon. Du lærer om hva demens er, kommunikasjon, pårørenderollen, en modell for å ta vare på seg selv, vanligste former for hjelp, velferdsteknologi, musikk, atferdsforandringer, vergemål og fullmakter.

Du melder deg på begge kurs ved å sende epost til  postmottaket vårt: demens@bergen.kommune.no

Samtalegruppe voksne og ungdom

Samtalegruppene etableres når det er påmeldt nok deltakere til å starte en gruppe. Gruppene samles rundt seks ganger i løpet av et halvår. Målet er å skape en møteplass for erfaringsutveksling som kan styrke forståelse og mestring hos pårørende. Samtalegruppen ledes av gruppeleder.

Vi leder samtalegruppe for voksne og ungdommer mellom 15 og 30 år . 

For ungdommer demens i familien ofte innebære bekymringer for framtiden og gi økte omsorgsoppgaver. Det kan bli vanskelig å møte krav til skolegang og ha tid til å være ung. Mange isolerer seg, kan oppleve skyld og har dårlig samvittighet.

Å møte andre i samme situasjon, kan være en støtte og gi mulighet for å snakke med fagpersoner og å dele tips og erfaringer med andre ungdommer.

Påmelding

Ingen søknad er nødvendig. Dette er et lavterskeltilbud, og du er velkommen til å kontakte oss direkte for påmelding

Kompetansesenteret for demens:

Trond Eirik Bergflødt: 53 03 29 75

Anita Krokeide: 53 03 29 76

E-post: demens@bergen.kommune.no

Om kompetansesenteret

Kompetansesenteret arrangerer kurs og samtalegrupper for pårørende. Dette skal gi pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie.

På kompetansesenteret kan pårørende også treffe andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

 

Pris

Samtalegruppene er gratis.

For pårørendekursene er det en egenandel som kan variere. Våren 2020 er egenandelen kr 300 per deltaker.