Gå tilbake til:
Du er her:

Er du eldre, hjemmeboende og ønsker å komme ut av en isolert tilværelse? Eller pårørende til en eldre person med funksjonssvikt som trenger avlastning? Da kan du søke om tilbud ved aktivitetssenter.

Aktivitetssenter er et tilbud for deg som er eldre og bor hjemme. Tjenesten er dagopphold som skal gi deg mulighet for å være med på aktiviteter og sosialt samvær. Målet er at du skal komme ut av en isolert tilværelse og opprettholde mestring av ferdigheter. Aktivitetssenter er også et tilbud for pårørende som har behov for avlastning.

På aktivitetssenteret blir du fulgt opp av helsepersonell. To fellesmåltider og transport til og fra tilbudet inngår i tjenesten.

Det finnes aktivitetssentre i alle byområder. Noen tilbud er forbeholdt personer med demenssykdom.

Vurderingskontoret kan informere om hvilke sentre som fins og hvor de ligger. Se kontaktinformasjon til vurderingskontoret under overskriften «Slik søker du».

Når kommunen vurderer behovet for tjenesten, legges det blant annet vekt på

  • om du som søker er ensom og ønsker å delta i et sosialt fellesskap
  • om du som søker har behov for å opprettholde mestring av ferdigheter
  • om du som pårørende har særlig tyngende omsorgsoppgaver og har behov avlastning.

 

Du finner søknadsskjema under overskriften Skjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Saksbehandling 

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Egenandel etter kommunens satser for aktivitetssenter:  80 kroner per gang.

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Lover

Forskrifter

Se også: 

 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester