Gå tilbake til:
Du er her:
Rask psykisk helsehjelp

Tilbudet gis til deg som bor i Arna (fra 16 år), Årstad eller Bergenhus bydel (fra 18 år). Kurset er gratis. Vi har nå satt opp to kurs med oppstart 14. september og 30. september. Du finner mer informasjon om kurs og påmelding på bergen.kommune.no, søk «innføringskurs i psykisk helse»

Hvem er dette kurset for?

Har du milde symptomer på angst, depresjon, søvn vansker eller begynnende rusutfordringer, kan dette være kurset for deg. Du må være over 16 år og bo i Arna og over 18 år og bo i Årstad eller Bergenhus bydeler. Kurset er gratis. 

Kurset arrangeres av Rask psykisk helsehjelp som er et ny oppstartet tilbud for innbyggere i Bergen kommune. Les mer på kommunen sin nettside. https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykiske-helsetjenester/rask-psykisk-helsehjelp 

 

Hva vil du lære?

På dette kurset vil du lære hvordan tanker, følelser og handlinger påvirker hverandre. Du blir kjent med dine tankemønstre og hvordan du kan påvirke disse slik at du kan få det bedre i eget liv. 

Påmelding

Ønsker du å delta på kurset send mail til Raskpsykisk.helsehjelp@bergen.kommune.no,  

Oppgi navn og telefonnummer og at du ønsker å gå på innføringskurs. Vi vil ringe deg for en kort kartleggingssamtale. 

For å ivareta smittevernreglene er det kun plass til 12 deltagere på dette kurset. Det vil bli satt opp flere kurs i løpet av høsten. 

Tidsplan og kursinformasjon for kurset 14. september

Kursdag 1: tirsdag 14.09.21 kl 09.30-11.30 - Innføring i Kognitiv atferdsterapi og psykisk helse

Kursdag 2: tirsdag  28.09.21 kl 09.30-11.30 - Depresjon

Kursdag 3: tirsdag 05.10.21 kl 09.30-11.30 - Angst, grubling og bekymring

Kursdag 4: tirsdag 12.10.21 kl 09.30-11.30 - Stress og grensesetting

Kursdag 5: tirsdag 26.10 kl 09.30-11.30 - Selvfølelse og selvmedfølelse

Kursholdere:

Sara Lennstrøm 

Elisabeth Woodward 

Tidsplan og kursinformasjon 27. september

Kursdag 1: mandag 27.09.21 kl 16.00-18.00 - Innføring i Kognitiv atferdsterapi og psykisk helse

Kursdag 2: mandag  04.10.21 kl 16.00-18.00 - Depresjon

Kursdag 3: mandag 25.10.21 kl 16.00-18.00 - Angst, grubling og bekymring

Kursdag 4: mandag 01.11.21 kl 16.00-18.00 - Stress og grensesetting

Kursdag 5: mandag 08.11 kl 16.00-18.00- Selvfølelse og selvmedfølelse

Kursholdere:

Anita

Maren

Tidsplan og kursinformasjon for kurset 7 oktober

Kursdag 1: torsdag 07.10. kl 1230-1430    Innføring i Kognitiv atferdsterapi og psykisk helse


Kursdag 2: torsdag 14.10. kl 1230-1430    Depresjon


Kursdag 3: torsdag 21.10. kl 1230-1430    Angst, grubling og bekymring


Kursdag 4: torsdag 28.10. kl 1230-1430    Stress og grensesetting


Kursdag 5: torsdag 04.11. kl 1230-1430    Selvfølelse og selvhevdelse
 

Kursholdere:

  • Sara Lennstrøm 
  • Ingrid Bovoli 

 

Kontaktinformasjon og sted

E-post 
Raskpsykisk.helsehjelp@bergen.kommune.no 

Kurssted: 
Slottsgaten 3, 5003 BERGEN 6 etg 

Du finner kontaktinformasjon med kart her: