Gå tilbake til:
Du er her:

Senter for migrasjonshelse i Bergen kommune tilbyr helsetjenester spesielt tilrettelagt for flyktninger, asylsøkere og personer som kommer til landet på familiegjenforening. Vi bruker tolk, og alle våre ansatte har taushetsplikt.

Senter for migrasjonshelse er et tverrfaglig kompetansesenter, og som regel den første helsetjenesten nyankomne flyktninger møter etter ankomst til Norge og Bergen.

Vi jobber med direkte pasientrettet arbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning og undervisning. Vi er også en brobygger ut til øvrige helse- og sosialtjenester i første- og andrelinjetjenesten.

Senter for migrasjonshelse arbeider for likeverdige helsetjenester med et helhetlig menneskesyn. Tjenestene er gratis.

 

 

- Gratis førstegangs helseundersøkelse i henhold til nasjonal veileder:

  • Helsekartlegging.

  • Blodprøver.

  • Vaksinasjon.

  • Henvisning og oppfølging.

- Henvisning og koordinering av pasienters hjelpebehov til de riktige instanser. 

- Lavterskeltilbud hos fysioterapeut, psykolog eller sosionom.

- Ulike gruppetilbud.

- Samtaletilbud til familiegjenforente.

- Undervisning om migrasjonshelse for målgruppen.

- Rådgiving og undervisning om migrasjonshelse til samarbeidspartnere.

- Skolehelsetjeneste for elever ved Nygård skole i alderen 16-20 år:

  • Vaksinasjonsoppfølging

  • Mulighet for samtale med helsesøster. Der kan man for eksempel snakke om eller stille spørsmål om kropp, sex og følelser, prevensjon, graviditet, abort, spisevansker, depresjon, sorg, ensomhet, vanskelige familieforhold, rus, vold, overgrep og mobbing. 

Senter for migrasjonshelse sender innkalling til den enkelte.

Brukere i målgruppen kan selv ta kontakt med Senter for migrasjonshelse for spørsmål knyttet til helse og rettigheter. 

Helsepersonell og ansatte i andre hjelpetjenester og organisasjoner kan kontakte Senter for migrasjonshelse for rådgivning. De kan også henvise pasienter i målgruppen. 

Senter for migrasjonshelse ligger i 4. etasje i Helsehuset, Solheimsgaten 9. Inngang C, fra parkeringsdekket i 2. etasje.

Telefon: 55 56 58 15. E-post: migrasjonshelse@bergen.kommune.no