Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til en  individuell plan . Planen er et planleggings- og  samarbeidsverktøy for deg og de ulike delene av helsetjenestene. Én av tjenesteyterne blir koordinator og ansvarlig for å følge opp planarbeidet.   

  • Hva er viktig for deg?
  • Hva skal til for at du oppnår dine mål?
  • Hvem skal bistå deg, når skal det gjøres og hvordan?

Det er du som eier planen og den skal sikre din medvirkning. Det er en klar forutsetning at du medvirker i arbeidet. 

Individuell plan/ koordinator skal bidra til at tjenestene blir bedre koordinert og tilpasset dine ønsker og behov. Pårørende kan gjerne delta dersom du ønsker det. 

Individuell plan/ koordinator vil ikke føre til at du får flere tjenester, men planen kan gjøre det lettere for deg å beskrive hvilke mål du har i fremtiden og hvordan du vil oppnå disse.  

Selv om du ikke ønsker å få utarbeidet en individuell plan, kan du likevel be om å få utnevnt en koordinator. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging, samordning av tjenestetilbudet ditt og framdrift i arbeidet. 

Hvis du har ønske om hvem som kan være koordinator, vil vi forsøke å imøtekomme dette.

Koordinator skal sammen med deg beskrive dine ønsker og behov og prioritere disse. 

Dersom du allerede har tjenester i kommunen, kan du be en av dem som gir deg tjenester om å få en individuell plan/koordinator. 

Dersom du ikke mottar tjenester fra kommunen eller du har spørsmål om koordinator og individuell plan, kan du kontakte Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:
Koordinerende.enhet@bergen.kommune.no
Besøksadresse: Sandbrogaten 5
Sentralbord:  55 56 51 20

Arna/ Åsane byområde:
Systemkoordinator Tlf. 408 19 046

Bergenhus/ Årstad byområde:
Systemkoordinator Tlf. 408 13 570

 Fana/ Ytrebygda byområde:
Systemkoordinator Tlf. 408 13 568

Fyllingsdalen/ Laksevåg byområde:
Systemkoordinator   Tlf. 409 18 658

Ta gjerne kontakt dersom du som innbygger, ansatt i helsesektoren eller samarbeidspartner har spørsmål om individuell plan, koordinator, habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenester til brukere som har behov for tjenester fra flere områder og nivåer. 

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeid med individuell plan/ koordinator, utnevning, opplæring og veiledning av koordinator. 

Koordinerende enhet har god oversikt over tjenestetilbudene til kommunen, vil kunne gi informasjon og veiledning og vise veg videre ved behov for habilitering og rehabilitering.

Brosjyrer om individuell plan og koordinator/ 
Information about individual care plan and coordinator in: