Fra 1. juni 2023 starter Mor i Norge-studien.  Studien undersøker hvordan det går med førstegangsmødre som kan ha behov for mer oppfølging enn det som per i dag finnes på helsestasjonen og hos fastlege. 

Fra 1. juni 2023 til 1. juni 2025 kan gravide få mulighet til å delta i “Mor i Norge-studien”. Halvparten av deltakerne vil tilfeldig bli trukket ut til å få ekstra oppfølging gjennom svangerskap og i tidlig småbarnsperiode. Den andre halvparten vil bli trukket ut til å få oppfølging fra ordinære tjenester i kommunen.

Målet med studien er å få kunnskap om hvilken støtte førstegangsmødre har behov for i svangerskapet og småbarnsperioden. Hvis du deler dine erfaringer med forskere, vil du kunne bidra til at oppfølgingen av førstegangsfødende mødre blir bedre fremover, og at mødre og barn får god hjelp og støtte, både i svangerskap og småbarnsperioden.

Alle deltakere er med i studien, selv om halvparten får tilbud om ekstra oppfølging og halvparten får ordinært oppfølgingstilbud. 

Dersom du ønsker å få mer informasjon om studien eller kjenner noen som vil det, kan du ta kontakt for en uforpliktende samtale med;

Avdelingsleder, Elin Kråkenes 
Telefon: 40 80 16 11
E-post: elin.krakenes@bergen.kommune.no

eller

Teamkoordinator, Rose-Marie Hägg
Telefon: 40 80 90 71
E-post: rose-marie.hagg@bergen.kommune.no