Gå tilbake til:
Du er her:

Jordmor ved helsestasjonene i Bergen kommune gir råd og veiledning til deg som venter barn eller som nettopp har fått barn. De gir også råd til deg som planlegger å bli gravid, eller hvis du trenger hjelp til familieplanlegging og valg av prevensjon. Tjenesten er gratis.

Oppfølging under svangerskapet

Den første konsultasjonen i svangerskapet bør skje hos fastlege, gjerne mellom uke 8 og 12. Første konsultasjon hos jordmor skjer vanligvis i uke 12-16. 

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig i svangerskapet om du ønsker oppfølging av jordmor. Første henvendelse gjør du direkte via telefon eller epost. Ta kontakt med nærmeste helsestasjon fra denne listen. 

Etter første konsultasjon kan du kontakte oss via Helsenorge.no, det er en sikker og rask måte å bestille timer og kommunisere på.  Se mer informasjon i avsnittet under. Alternativt kan du fortsette å ha kontakt med helsestasjonen via telefon eller epost.

Har du lite plager og lav risiko for komplikasjoner i svangerskapet, får du tilbud om et standardprogram som består av 10 (11) undersøkelser i løpet av et normalsvangerskap på 40 (41) uker. Oppfølgingen inkluderer ultralyd i uke 18 og antistoffscreening i uke 12 - 16.

Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus har ansvar for en eventuell konsultasjon i uke 41.

Jordmor og lege vil være oppmerksomme på risiko for komplikasjoner og gi nødvendig oppfølging.

Helsestasjonens jordmortjeneste kan tilby

  • samtale, råd og veiledning om tema innen helse, livsstil og graviditet
  • helsekontroll i svangerskapet
  • henvisning ved behov for annen behandling
  • forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre
  • hjelp til familieplanlegging og valg av prevensjon

Helsestasjon for gravide og småbarnsforeldre med rusproblem

Solheimsviken helsestasjon har et tilrettelagt tilbud for gravide og småbarnsforeldre (0 til 2 år) som er eller har vært rusavhengige: "Rusfri start på livet".

Enten du er avhengig av rusmidler, er under LAR-behandling eller trenger støtte for å hindre tilbakefall til rus, kan du få veiledning og oppfølging hos oss.

Målet med "Rusfri start på livet" er å bistå mor under graviditeten, forebygge fosterskader og styrke foreldrenes omsorgsevner.

Solheimsviken helsestasjon holder til i Solheimsgaten 13. Tilbudet er gratis og tilgjengelig for innbyggere i alle bydeler.

Du trenger ingen henvisning. Første kontakt tar du direkte på telefon eller epost med Solheimsviken helsestasjon, eller be fastlege eller andre i offentlige tjenester om å hjelpe deg. Deretter oppfordrer vi brukere til å kontakte helsestasjonen digitalt via helsenorge.no. Du finner mer om dette i avsnittet under.

På nettsidene til Solheimsviken helsestasjon finner du kontaktinformasjon og i innbyggerhjelpen Rusfri start på livet, finner du også noe informasjon om tjenesten.

Kontakt med helsestasjonen

Helsestasjonene bruker helsenorge.no til å kommunisere med brukerne. Dette er en enkel og sikker måte å kommunisere på.

Første henvendelse gjøres via telefon eller epost. Du finner kontaktinformasjon til  nærmeste helsestasjon i denne listen. Deretter oppfordrer vi til bruk av helsenorge.no. 

Via helsenorge.no kan du be om timeavtaler, avbestille avtaler og sende meldinger på en trygg og enkel måte. Her finner du også mye nyttig informasjon om egen helse og om tjenestene.

Du logger deg på helsenorge.no ved bruk av elektronisk id som f.eks. bankid.

Dersom du ikke er digital, kan du ta kontakt med nærmeste helsestasjon.