Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan få hjemmesykepleie om du trenger nødvendige helsetjenester og ikke er i stand til å oppsøke helsetjenesten selv.

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Vi vil legge til rette for at du skal klare mest mulig selv, slik at du kan fortsette å bo hjemme. 

 • At du og hjemmet ditt blir behandlet med respekt.
 • At vi har synlig legitimasjon.
 • At vi overholder taushetsplikten.
 • At du får en kontaktperson som har hovedansvar for hjelpen du mottar.
 • At de ansatte har nødvendig helsefaglig kompetanse, men at det noen ganger kommer assistenter, lærlinger og studenter hjem til deg fordi vi er en lærebedrift.
 • At våre ansatte har ulik etnisk bakgrunn og kjønn.
 • At vi kommer til mest mulig faste tider. Akutte hendelser kan føre til at vi ikke klarer å være hos deg til avtalt tid. Vi skal gi deg beskjed om vi blir mer enn 30 minutter forsinket.
 • At vi bistår deg med å finne ut hvordan du kan få hjelp til å gjøre innkjøp, følge til lege, tannlege o.l. Dette er oppgaver som hjemmesykepleien ikke vanligvis gjør. 

 

 • At du gjør de aktivitetene du klarer selv.
 • At du selv håndterer medisinene dine om du ikke har inngått legemiddelavtale med hjemmesykepleien.
 • At du tar i bruk hjelpemidler om du trenger det.
 • At du har mikrobølgeovn hvis du trenger hjelp til/skal trene på å varme middag.
 • At du har personvekt dersom du får hjelp til veiing
 • At du har tørkepapir, avfallsposer og flytende håndsåpe tilgjengelig.
 • At du har synlig navn og nummer på huset, og opplyst inngang.
 • At du låser opp for oss hvis du kan, selv om vi har nøkkel.
 • At du gir beskjed i god tid hvis du ikke trenger hjelp eller hvis du reiser bort.
 • At du som har trygghetsalarm bare bruker den ved akutt behov for helsehjelp.
 • At du helst ringer hjemmesykepleien fra 08-15 på ukedager. På kveld og helg er alle våre ansatte ute hos pasienter, og kun tilgjengelige for korte beskjeder.
 • At du lufter godt om du røyker inne, og ikke røyker rett før vi kommer.
 • At dyr holdes i bånd eller inne på andre rom.

Hjemmesykepleie Pluss er en byomfattende tjeneste for hjemmeboende pasienter som trenger kontinuerlig tilsyn og som har et omfattende og sammenhengende hjelpebehov. Tjenesten retter seg primært til brukere med nevrologiske sykdommer som ALS, MS, traumeskader eller ryggmargsskader.  

Avdelingen arbeider etter samme prinsipper som øvrig hjemmesykepleie, men vi kan i tillegg legge til rette for å følge pasienten til skole, arbeid eller andre daglige aktiviteter i kommunen.

De ansatte i avdelingen arbeider primært hos én til tre pasienter. Dette bidrar til stabilitet og kontinuitet for pasientene, samtidig som de ansatte opparbeider seg god kjennskap til pasientenes behov og mål. 

Tjenesten leveres av Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus, som har arbeidsgiveransvaret og arbeidslederansvaret for de ansatte. 

Du finner søknadsskjema under overskriften Skjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Gå inn på  lenkene under for å finne telefonnummer til hjemmesykepleien i de ulike byområdene: 

Bergenhus (Sandviken og Sentrum)

Klikk her for å finne din gruppe

Fyllingsdalen og Laksevåg

Klikk her for å finne din gruppe

Årstad (Landås og Solheim, pluss nattjeneste for hele Bergen)

Klikk her for å finne din gruppe 

Arna og Åsane 

Klikk her for å finne din gruppe 

Fana og Ytrebygda 

Klikk her for å finne din gruppe 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester