Gå tilbake til:
Du er her:

Personer over 18 år som har fått nedsatt funksjonsevne etter hodeskade, hjerneslag eller MS-attakk, kan få rehabilitering utenfor institusjon. Oppfølgingen blir gitt av et innsatsteam.  

Personer over 18 år som har fått nedsatt funksjonsevne etter hodeskade, hjerneslag eller MS-attakk, kan få rehabilitering utenfor institusjon. Oppfølgingen blir gitt av et innsatsteam bestående av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Du kan kontakte innsatsteamene direkte, eller bli henvist av fastlege og andre behandlere.  

Målet med tilbudet er å gi deg oppfølging i form av rehabilitering og trening den første tiden etter sykehus- eller institusjonsopphold, slik at du skal klare deg best mulig på egen hånd.

Rehabiliteringen er individuelt tilpasset i samarbeid med deg, og skjer hjemme hos deg eller i egnede lokaler hos innsatsteamet. Rehabilitering krever egenmotivasjon, at du yter egeninnsats og har et ønske om selvstendighet og mestring av hverdagslige gjøremål.

Fastlege og annet helsepersonell kan henvise til oss.

Du kan sende inn henvendelsesskjemaet som du finner under overskriften Skjemaer,  eller du kan kontakte innsatsteamet direkte:
E-post:  innsatsteam-rehabilitering@bergen.kommune.no
Sentralbord:  55 56 51 20
Besøksadresse: Sandbrogaten 5

Arna / Åsane byområde
Tlf: 40 90 64 57

Bergenhus /Årstad byområde
Tlf: 94 50 38 14

Fana / Ytrebygda byområde
Tlf: 94 50 79 60

Fyllingsdalen/ Laksevåg byområde
Tlf: 94 50 38 15

Tjenesten er gratis.