Gå tilbake til:
Du er her:

Hverdagsrehabilitering er trening og tilrettelegging for å mestre hverdagen i eget hjem og nærmiljø.  Tilbudet er for deg som nylig har hatt et funksjonsfall som gjør at du ikke klarer det samme som før. 

Hverdagsrehabilitering er trening og tilrettelegging for at du skal klare din hverdag i eget hjem og nærmiljø. Tilbudet er for deg som har hatt et nylig fall i funksjon, som gjør at du ikke klarer hverdagen din som tidligere. Målet er at du skal klare daglige gjøremål og aktiviteter som er viktige for deg.

Slik jobber vi

Et team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere begynner med å spørre deg hva som er viktige aktiviteter i ditt liv. Hva er det du ønsker å mestre? Sammen med deg jobber teamet mot dine mål.

Teamet kommer hjem til deg og bistår deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen.   Du jobber tett sammen med teamet i inntil fire uker, med evaluering av fremgang og justering av mål underveis. 

Er dette noe for deg eller en i familien?

Ta kontakt med Hverdagsrehabilitering i Bergen. Se kontaktinformasjon under overskriften Slik søker du.

Se video -  Liv fikk hjelp til å bo hjemme: 

 

 

Dersom du mener hverdagsrehabilitering er noe for deg, kan du sende en søknad til vurderingskontoret i ditt byområde.

Du finner søknadsskjema under overskriften Skjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

En saksbehandler vurderer om hverdagsrehabilitering kan være til hjelp for deg, og treffer et begrunnet vedtak som du får tilsendt skriftlig.

Tjenesten er gratis.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester