"Trygg på to bein" er et fallforebyggende gruppetilbud for hjemmeboende eldre som er i risikogruppen for fall. Formålet er at du skal kunne mestre hverdagen din  best mulig. 
 

Vi trener styrke og balanse i grupper på 8-10 personer, to ganger i uken i tre måneder. En fysioterapeut leder gruppene.

Deltakere i “Trygg på to bein” kan ved behov få tilbud om hjemmebesøk av ergoterapeut. Ergoterapeuten gir råd om hvordan du kan tilrettelegge hjemmet ditt og gjøre dine daglige aktiviteter med redusert fallfare.

Tilbudet annonseres på Kommunetorget i januar og august. Oppstart av gruppetrening høsten 2023 er september.

Dersom du ønsker å delta, må du:

  • være motivert for trening
  • være redd for å falle / ha falt tidligere
  • klare deg uten ganghjelpemiddel innendørs
  • være i stand til å ta imot instruksjon
  • kunne delta hele kursperioden
  • med transport klare å komme deg til og fra trening

 

Tilbudet annonseres på  Kommunetorget i januar og august, og der finner du kontaktinformasjon for å melde din interesse. Du kan også ta kontakt med og søke direkte ergo- og fysioterapitjenesten i ditt byområde.

 

Deltakere på "Trygg på to bein" betaler egenandel som ved behandling hos fysioterapeut. Når du har betalt over et visst beløp i egenandeler (egenandelstak),  får du frikort. Les mer om egenandelstak og frikort her.

 

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.