Gå tilbake til:
Du er her:

“Trygg på to bein” er et fallforebyggende tilbud for hjemmeboende eldre som er i risikogruppen for fall. Formålet er at du skal kunne fungere best mulig, og få tilrettelagt boligen din for å forebygge fall. 

Vi trener styrke og balanse i grupper på 8-10 personer, to ganger i uken i tre måneder. En fysioterapeut leder gruppene.

Gruppen er tilrettelagt for personer som ikke bruker ganghjelpemiddel.

Deltakere i “Trygg på to bein” kan få tilbud om hjemmebesøk av ergoterapeut hvis ønskelig. Ergoterapeuten gir råd til hvordan du kan tilrettelegge ditt hjem og gjøre dine daglige aktiviteter med redusert fallfare.

Smittevern
Nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern følges. Tilbudet kan bli endret i henhold til smittesituasjonen.

Tilbudet annonseres på Kommunetorget i januar og august.

Er dette noe for deg eller noen i familien? For mer informasjon, ta kontakt med ergo- og fysioterapitjenesten der du bor.

 • For bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad:
  Ergo- og fysioterapitjenesten nord og sentrum
 • For bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg:
  Ergo- og fysioterapitjenesten sør og vest

  Søker du om å delta i “Trygg på to bein”, trenger du en legeerklæring som anbefaler trening i gruppe. Din lege må ha gjort en vurdering av mulige årsaker til balanseproblemer og ustøhet. Denne vurderingen må være med i legeerklæringen.

Dersom du ønsker å delta, må du:

 • være motivert for å delta
 • være redd for å falle / ha falt tidligere
 • kunne stå litt uten støtte
 • kunne delta hele kursperioden
 • være i stand til å ta imot instruksjon, svare på spørreskjema og selv organisere din hverdag

Deltakere på “Trygg på to bein” betaler egenandel som ved behandling hos fysioterapeut. Når du har betalt over et visst beløp i egenandeler (egenandelstak),  får du frikort. Les mer om egenandelstak og frikort her.

Frikort blir sendt etter at egenandelstaket er nådd.