Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsbilde av barn som snyter seg

Her finner du informasjon om hvordan du kan vaksinere deg mot sesonginfluensa, og hvordan du kan forebygge smitte.

I år bør ingen møte opp uten avtale for vaksinering. Sjekk ditt fastlegekontors nettside for å få informasjon om hvordan du bestiller time for vaksinering.

Hvem bør vaksinere seg?

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer som har økt risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner ved influensasykdom. Dette gjelder:

 • Personer som er 65 år eller eldre

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem (NB! Egen vaksine tilbys denne gruppen i år – les mer om årets influensavaksinering her).

 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 • Gravide i 2. og 3. trimester og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko

I tillegg til de nevnte gruppene anbefales blant annet helsepersonell med pasientkontakt å ta vaksine mot sesonginfluensa. Se den totale oversikten på Folkehelseinstituttets nettsider.

Hvor kan du få satt vaksinen?

Fastlegene gjennomfører i all hovedsak vaksineringen av sine innbyggere i risikogruppene. 

Årets influensavaksiner er forventet å ankomme til fastlegene slik at vaksinasjon kan starte i midten av uke 43 (rundt 22. oktober). Sjekk ditt fastlegekontors nettside for å få informasjon om hvordan du bestiller time for vaksinering. Ikke møt fysisk opp på legekontoret uten avtale.

Det er i utgangspunktet arbeidsgiver som betaler for vaksinen til helsepersonell. Dette dekkes ikke av HELFO. I år bør den enkelte virksomhet sørge for å vaksinere sine ansatte selv for å avlaste fastlegene da det påregnes større etterspørsel etter vaksinen i år.

Gode råd mot influensasmitte

Om vinteren er det ekstra viktig å skjerpe sine hygienerutiner for å unngå at du blir smittet av sesonginfluensa.

Slik beskytter du deg mot smitte

 • Personer i risikogruppene anbefales å vaksinere seg.

 • Begrens nær kontakt med syke personer.

 • Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute på steder med mange mennesker og før du spiser. Vask med vann og såpe eller hånddesinfeksjon med sprit vil være tilstrekkelig.

 • Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk. Du kan bruke munnbind ved direkte kontakt med andre som er syke. 

Slik beskytter du andre mot smitte dersom du er syk

 • Vær hjemme fra jobb, studier og liknende dersom du er syk. Syke barn bør holdes hjemme fra skole/barnehage.

 • Begrens kontakt med andre personer, og hold en avstand på minst en meter til friske personer.

 • Bruk engangs papirlommetørkle foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk og vask så hendene. Host eller nys i albuekroken hvis du ikke har papirhåndkle tilgjengelig.

 • Bruk munnbind i situasjoner der flere kan komme i nær kontakt med deg, for eksempel om du oppholde deg med andre utenfor soverommet eller må ut av hjemmet.

Når skal du kontakte lege?

Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon, har andre symptomer på covid-19, eller av andre årsaker bør mistenke at de er smittet, bør teste seg. 

De fleste som får influensa har milde eller moderate symptomer. 

Dersom tilstanden forverrer seg, for eksempel ved at du får pustevansker, problemer med væskeinntak eller ikke reagerer som normalt, kan du kontakte fastlege eller legevakt.

Gravide og personer med kronisk hjerte- og lungesykdom, immunsvikt eller andre alvorlige sykdommer, har økt risiko for et mer alvorlig sykdomsforløp. Hvis du hører til denne kategorien og mistenker at du er smittet av influensa, kan det bli aktuelt med medikamentell behandling. Ta kontakt med fastlege på telefon eller legevakt på 116 117 (eller 113 dersom det kan være akutt fare for liv eller helse).