Gå tilbake til:
Du er her:

Det pågår et utbrudd med apekopper på verdensbasis. Kontakt lege på telefon hvis du har mistanke om at du er smittet. Vaksinen kan tilbys personer som har vært utsatt for høyrisikosmitte. 

Apekopper skyldes apekoppeviruset og smitter gjennom nær kontakt med en smittet person eller ved kontakt med et smittet dyr. Det ser ut som at det kreves høy grad av nærkontakt for å bli smittet, og de mest utsatte er seksualkontakter og husstandsmedlemmer. Det tar 5-21 (vanligvis 6-13) dager fra en er i kontakt med en som har apekopper til symptomene oppstår. 

Symptomer er feber, myalgi (muskelasmerter) og hodepine etterfulgt av hudlesjoner/utslett, men noen får hudlesjoner uten prodromalsymptomene først (de første symptomene som feber, muskelsmerter etc), og noen får utslett (lesjoner) på slimhinner (rektalt, genitalt og oralt). Utslettet kan oppstå hvor som helst på kroppen, men i dette utbruddet rapporteres det hyppig om utslett (lesjoner) nedentil både rundt kjønnsorganet og analt og i og rundt munnen. Utslettet kan medføre smerter i hals og endetarm. Det er også rapportert om flere tilfeller med symptombilde der man kun finner få eller en enkelt lesjon.

Man er smittsom fra symptomene oppstår til skorpene har falt av og det er hel hud under. Det mest effektive tiltaket for å redusere smitte av apekopper er å begrense antall intime partnere, samt isolasjon av og smittesporing rundt påviste tilfeller. 

På verdensbasis er det svært begrenset tilgang på vaksiner mot apekopper og fordelingen til europeiske land er gjort utfra folketall og distribueres solidarisk til EU-landene gjennom EUs helseberedskaps- og tiltaksmyndighet HERA. Norge har fått tildelt 1400 doser. Det er nok til å vaksinere 700 personer. 

Grunnet svært begrenset tilgang til vaksinen, vil det fram til bedret tilgang av vaksine være nødvendig med en streng prioritering basert på sannsynlighet for smitte og risiko for alvorlig sykdomsforløp. I øyeblikket tilbys kun posteksponeringsvaksinasjon etter individuell vurdering og prioritering av lege.

Vaksinen kan tilbys personer som har vært utsatt for høyrisikosmitte (seksualkontakter og husstandsmedlemmer) de første fire dagene etter at en har vært eksponert for smitte. Dette er for å redusere risiko for å utvikle sykdom. Personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom (små barn, gravide og personer med immunsvikt) kan få tilbud om vaksine til og med dag 14 etter å ha vært utsatt for smitte, for å redusere risiko for alvorlig sykdom. Vaksinasjon vil være å anse som et supplement til øvrige smittevernråd, og personer som er eksponert for høyrisikosmitte (seksualkontakter og husstandsmedlemmer) anbefales å unngå nær kontakt med andre uavhengig av om man er vaksinert eller ikke.

Kontakt lege på telefon: fastlege eller legevakt. Du vil da få videre hjelp til å vurdere om mulig smitte og hvordan du skal forholde deg.

For å stoppe utbruddet i Norge, forskriftsfester Helse- og omsorgsdepartementet apekopper som en allmennfarlig smittsom sykdom. Forskriftsfestingen vil gi leger plikt til smittesporing. Det blir også gratis med undersøkelse og behandling. Det vil senke terskelen for å oppsøke lege. Forskriftsfestingen gir også pasienter som mistenker smitte en plikt til å oppsøke lege.

Folkehelseinstituttet vurderer at det er svært liten sannsynlighet for en epidemi av apekopper i den allmenne befolkningen.