Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du har eller har hatt kreft, eller er pårørende til en kreftsyk, har Bergen kommune flere tilbud til deg. Vi har kreftkoordinatorer som kan dele nyttig erfaring og gi gode råd. På treffstedet for mennesker med uhelbredelig kreft, kan du møte andre personer i samme situasjon som deg. 

Kreftkoordinator i kommunen tilbyr råd og veiledning til alle som er berørt av kreftsykdom, enten som pasient eller pårørende. Du kan ta kontakt med kreftkoordinatorene i alle faser av sykdomsforløpet.

Kreftkoordinatorene er utdannet kreftsykepleiere og har god erfaring innen fagfeltet. De kan bistå deg med å se nye muligheter og vise deg hvor du kan få hjelp. Det tilbys individuelle møter primært på kontoret eller andre steder som er hensiktsmessig.

Kreftkoordinatorene kan bistå med ulike tilbud:

  • Råd og veiledning i samtale med deg ut fra dine behov
  • Oversikt over relevante tilbud og tjenester i og utenfor Bergen kommune

Kreftkoordinator holder til i Damsgårdsveien 40, i lokalene til Frisklivs- og mestringssenteret.

Tjenesten er gratis og krever ingen henvisning.

Kontakt kreftkoordinatorene på telefon 55 56 53 89 / 40 80 38 83 hverdager kl. 08.00 - 15.00, eller på e-post kreftkoordinator@bergen.kommune.no

Dersom du har generelle spørsmål om kreft, kan du også kontakte Kreftlinjen på telefon 800 57 338. Dette er Kreftforeningens informasjonstjeneste.

Treffstedet er for palliative pasienter som lever med kreftsykdom og som ønsker å møte andre i samme situasjon. Målet er at gode helsefaglige råd og fellesskap med andre skal bidra til best mulig livskvalitet i en vanskelig livssituasjon.

Treffstedet skal være et sted hvor du kan hente nye krefter og inspirasjon. Helsepersonell og frivillige i Kreftforeningen deltar på treffstedet, hvor det også er faglig program.

  • Vi ønsker å skape trygge og gode omgivelser, der du kan dele tanker og opplevelser knyttet til sykdommen.
  • Vi ønsker å vektlegge økt mestring gjennom å opprettholde og fremme fysisk funksjon og aktivitet. På treffstedet arrangeres fellestrening og avspenning med fysioterapeut.
  • Vi ønsker å bidra til gode stunder med felles måltider og gode samtaler. 

Åpningstider

Du finner treffstedet i den blå stuen på Fyllingsdalen sykehjem i Dag Hammarskjöldsvei 98. Treffstedet er åpent mandager klokken 10.00-14.00.

Du er hjertelig velkommen, men vi ønsker påmelding på forhånd. Pårørende kan delta ved behov. Du betaler for lunsj, men det er gratis oppmøte.

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe:

Kreftsykepleier Trine Raknes
Telefon: 409 11 641

E-post: treffsted.palliativepasienter@bergen.kommune.no

Se også: Kreftforeningen