Har du og din familie lyst til å bli fosterforeldre? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernet har satt i gang hjelpetiltak eller ved en omsorgsovertakelse. Dersom du søker og blir godkjent som fosterhjem, vil du få opplæring.

Fosterforeldre vurderes alltid nøye opp mot det enkelte barns særskilte behov. De viktigste kravene til fosterforeldre er en stabil livssituasjon og et sosialt nettverk.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest og helseattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Gjennom opplæring vil dere som potensiell fosterfamilie få bistand til å avgjøre om fosterhjemsarbeid vil passe for dere.

For mer informasjon om fosterhjemsordningen og hvordan man kan bli fosterforeldre, se http://www.bufdir.no/fosterhjem/

Her vil du finne utdypende regler for fosterhjem (lov, forskrift, retningslinjer og rutinehåndbok for fosterhjemsarbeid) og hvor du henvender deg for å komme i kontakt med din lokale fosterhjemtjeneste.

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider om barnets behov med barnevernet i kommunen, og i de fleste tilfellene med barnets familie.

Fosterbarn er forskjellige, og det trengs derfor ulike typer familier. Hjemkommunen til fosterhjemmet har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet. 

Statlig barnevern (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har ansvar for rekruttering og opplæring. Statlig og kommunalt barnevern samarbeider tett.

Barnevernet skal alltid vurdere om det er noen i barnets familie eller nettverk som kan være fosterhjem. Dersom du kjenner til at et barn i din familie eller nettverk skal flytte i fosterhjem, er det viktig at barnevernet får vite om at du/dere vurderer å bli barnets fosterforeldre.

Oppgaven passer for personer som har evne til å gi barn et alminnelig trygt og godt hjem, og som kan gi barnet omsorgen det trenger.

Norsk fosterhjemsforening.  Hjem - Norsk Fosterhjemsforening Interesseorganisasjon.