Gå tilbake til:
Du er her:

Har du funksjonssvikt og bor hjemme, kan du få hjelp av alarmer til å mestre hverdagen bedre og få raskere hjelp ved sykdom og uhell. 

Alarmer er en type velferdsteknologi  som kan gi økt trygghet og selvstendighet. Alle over 85 år som søker om trygghetsalarm vil få tilbud om dette.

Det finnes flere typer alarmer som dekker ulike behov. Kommunen vil sammen med deg og eventuelt dine pårørende finne ut hva som passer best. Alarmene er enkle å bruke og det kreves ikke tekniske forkunnskaper.
Kommunen har ansvar for å installere og vedlikeholde utstyret.

Trygghetsalarm og GPS

  • En trygghetsalarm er en liten, smykkeliknende knapp som du bærer på deg hele tiden. Du kan tilkalle hjelp ved å trykke på knappen. Noen alarmer har lokaliseringsteknologi (GPS) som gjør det enklere å finne ut hvor du er og dermed kunne gi deg raskere hjelp.

Varsling om fall, bevegelse eller røykutvikling

  • Du kan få installert sensorteknologi som registrerer om noe er unormalt i hjemmet ditt. For eksempel om du faller, om du åpner ytterdøren om natten eller om du blir borte fra sengen i lengre tid om natten. Alarmene registrerer også røykutvikling.

Hjelp til å ta medisiner

  • Du kan få dosetter med alarm som minner deg på at du skal ta medisinene dine. Du vil få et varsel når du skal ta medisinen. Om du glemmer det, blir det sendt en melding til dine pårørende eller helsepersonell i kommunen.


Hva skjer når alarmen utløses? 

Etter at du har fått tildelt alarm, vil kommunen lage en avtale med deg og eventuelt dine pårørende om hvordan alarmer som blir utløst skal håndteres. Ofte vil det først gå en melding til dine pårørende. Om ikke alarmen håndteres av dem, vil kommunens responssenter bli varslet. Her jobber det helsepersonell som vil hjelpe deg.  

Du finner søknadsskjema under overskriften Skjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt.  Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Søknadsbehandling

Når kommunen har mottatt søknaden, vil de kontakte deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak.

Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker. 

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Se priser under avsnittet “Digital og mobil trygghetsalarm” i oversikt over gebyrer og egenbetalinger.  
Du må skrolle litt nedover på siden for å få fram tallene.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester