Gå tilbake til:
Du er her:

Har du funksjonssvikt og bor hjemme, kan du få hjelp av alarmer til å mestre hverdagen bedre og få raskere hjelp ved sykdom og uhell. 

Hvilke type alarmer finnes?

Alarmer er en type velferdsteknologi  som kan gi økt trygghet og selvstendighet. Alle over 85 år som søker om trygghetsalarm vil få tilbud om dette.

Det finnes flere typer alarmer som dekker ulike behov. Kommunen vil sammen med deg og eventuelt dine pårørende finne ut hva som passer best. Alarmene er enkle å bruke og det kreves ikke tekniske forkunnskaper.
Kommunen har ansvar for å installere og vedlikeholde utstyret.

Trygghetsalarm og GPS

 • En trygghetsalarm er en liten, smykkeliknende knapp som du bærer på deg hele tiden. Du kan tilkalle hjelp ved å trykke på knappen. Noen alarmer har lokaliseringsteknologi (GPS) som gjør det enklere å finne ut hvor du er og dermed kunne gi deg raskere hjelp.

Varsling om fall, bevegelse eller røykutvikling

 • Du kan få installert sensorteknologi som registrerer om noe er unormalt i hjemmet ditt. For eksempel om du faller, om du åpner ytterdøren om natten eller om du blir borte fra sengen i lengre tid om natten. Alarmene registrerer også røykutvikling.

Hjelp til å ta medisiner

 • Du kan få dosetter med alarm som minner deg på at du skal ta medisinene dine. Du vil få et varsel når du skal ta medisinen. Om du glemmer det, blir det sendt en melding til dine pårørende eller helsepersonell i kommunen.


Hva skjer når alarmen utløses? 

Etter at du har fått tildelt alarm, vil kommunen lage en avtale med deg og eventuelt dine pårørende om hvordan alarmer som blir utløst skal håndteres. Ofte vil det først gå en melding til dine pårørende. Om ikke alarmen håndteres av dem, vil kommunens responssenter bli varslet. Her jobber det helsepersonell som vil hjelpe deg.  

Slik søker du

Kontaktinformasjon i Bergen kommune for deg som ønsker å søke om helse og omsorgstjenester.

Søknad om tjenester til voksne og eldre sendes til:

 • For bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling nord og sentrum
  Postboks 7700, 5020 Bergen
  Telefon: 55 56 70 70
 • For bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling sør og vest
  Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen
  Telefon: 55 56 51 90

Mer kontaktinfo til vurderingskontorene finner du her.

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes:

 • Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
  Allehelgensgate 2, 5016 Bergen Tlf. 408 12 053

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Du kan få hjelp til å søke av pårørende eller andre. Da må det legges ved en skriftlig fullmakt fra deg. 

Søknadsbehandling

Når kommunen har mottatt søknaden, vil de kontakte deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak.

Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker. 

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Pris

Se priser under avsnittet “Digital og mobil trygghetsalarm” i oversikt over gebyrer og egenbetalinger.  
Du må skrolle litt nedover på siden for å få fram tallene.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester