Gå tilbake til:
Du er her:

Tildeles som pårørendestøtte for de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning gis på timebasis både i og utenfor hjemmet, som besøks-/weekendhjem eller som opphold i avlastningsbolig. 

Informasjon om å være avlaster? Klikk her

Hva er avlastning?

Avlastning er en tjeneste som skal redusere belastningen av tungt omsorgsarbeid og gi deg mulighet for fritid og ferier.

Ulike typer avlastning


Avlastning kan gis på flere måter, og i ulikt omfang. Eksempler på avlastning kan være:

 • Alarmer
 • Hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie
 • Plass på aktivitetssenter/dagsenter
 • Korttidsopphold på sykehjem
 • Døgnavlastning i avlastningsbolig
 • Timeavlastning i eller utenfor hjemmet
 • Barnebolig

Kommunen vil i dialog med deg som søker se på hvilke behov du og familien har, slik at dere får et best mulig avlastningstilbud.

Hvem kan få avlastning?

Du kan få avlastning om du er pårørende til en person med store pleie- og omsorgsbehov, og dette gir deg et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Noe av det kommunen legger vekt på er

 • antall timer per måned med omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er særlig fysisk eller psykisk belastende
 • om omsorgsarbeidet pågår om natten eller gir avbrudd i nattesøvnen

Les mer om avlastning på Helsenorge.no

Slik søker du

Både pårørende og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning. Kontakt  kommunen for å få hjelp til å søke om tjenesten. 

Søknad om tjenester til voksne, eldre  og somatisk syke barn sendes til:

 • For bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling nord og sentrum
  Postboks 7700, 5020 Bergen
  Telefon: 55 56 70 70
 • For bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling sør og vest
  Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen
  Telefon: 55 56 51 90

  Mer kontaktinfo til vurderingskontorene finner du her.

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes:

 • Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
  Postboks 7700, 5020 Bergen Tlf. 408 12 053

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes:

 • Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge
  Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen Tlf. 55 56 86 70

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester