Gå tilbake til:
Du er her:

Tildeles som pårørendestøtte for de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning gis på timebasis både i og utenfor hjemmet, som besøks-/weekendhjem eller som opphold i avlastningsbolig. 

Informasjon om å være avlaster? Klikk her

Avlastning er en tjeneste som skal redusere belastningen av tungt omsorgsarbeid og gi deg mulighet for fritid og ferier.

Ulike typer avlastning


Avlastning kan gis på flere måter, og i ulikt omfang. Eksempler på avlastning kan være:

 • Alarmer
 • Hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie
 • Plass på aktivitetssenter/dagsenter
 • Korttidsopphold på sykehjem
 • Døgnavlastning i avlastningsbolig
 • Timeavlastning i eller utenfor hjemmet
 • Barnebolig

Kommunen vil i dialog med deg som søker se på hvilke behov du og familien har, slik at dere får et best mulig avlastningstilbud.

Du kan få avlastning om du er pårørende til en person med store pleie- og omsorgsbehov, og dette gir deg et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Noe av det kommunen legger vekt på er

 • antall timer per måned med omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er særlig fysisk eller psykisk belastende
 • om omsorgsarbeidet pågår om natten eller gir avbrudd i nattesøvnen

Les mer om avlastning på Helsenorge.no

Du finner søknadsskjema under overskriften Skjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt.   Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre. 
Du kan også kontakte kommunen for å få hjelp til å søke.

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester