Bergen kommune har en egen legevakttjeneste for sykehjemmene og hjemmeboende med spesielle behov. Vaktordningen fungerer mandag-fredag kl. 16-21, helger og høytidsdager kl. 10-20. Tjenesten er knyttet til Bergen legevakt. Utenom disse tidene formidles henvendelser til den ordinære legevakten.

Behov for sykebesøk meldes av sykepleier på sykehjemmene eller hjemmesykepleien til legevaktsentralen.

 

Tjenesten er gratis for beboere som har sykehjemsplass. For personer som bor på aldershjem og beboere i omsorgsbolig gjelder vanlige regler for betaling av egenandel.