Gå tilbake til:
Du er her:
kurs i akuttmedisin

 

Kurs i Akuttmedisin for leger, sykepleiere og annet legevaktpersonell.  Kurset er godkjent for spesialiteten allmennmedisin med til sammen 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs til videre- og etterutdanningen.

Påmelding kurs 2021

Vi planlegger kurs 1. og 2.desember 2021. Påmelding via deltager.no: https://www.deltager.no/BK/event/akuttmedisinkurs_desember_2021

Den enkelte deltager betaler kursavgiften selv, og må ta kontakt med sin arbeidsgiver for eventuell refusjon. 

Vi planlegger følgende kursdatoer for 2022: 26.- 27.januar og 9. -10.mars

Påmelding til kurs 2022 kommer senere. 

 

Læringsmålet ved kurset:

 

 • Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen
 • Kursdeltakerne skal lære basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer og kjenne til når disse skal brukes
 • Kursdeltakerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter
 • Kurset skal gi trening i tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater
 • Kurset skal gi kjennskap til lokale forhold og rutiner i akuttmedisinske situasjoner
 • Det skal være tid og rom for refleksjon omkring egen rolle i det akuttmedisinske teamet og i den akuttmedisinske kjeden

Kurset er godkjent for spesialiteten allmennmedisin med til sammen 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen.

Forberedelse til kurset

Før kurset må du ha gjennomført nettbasert kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell.  Se lenke til nettkurs nedenfor:

Påmelding til nettkurs i akuttmedisin her 

Du logger deg på øverst i høyre hjørne. For å få kursbevis må du betale 250,-. Ta med kursbevis ved fremmøte på det praktiske kurset. Kursavgiften til akuttmedisinkurset og nettkurset refunderes av hjemkommunen.

Kursprogram

Dag 1

 • 0800-0900 Velkommen. Info om kurs. Samarbeid i den akuttmedisinske kjede. Forelesning
 • 0915-1045 Nedsatt bevissthet. Multitraume og traumeundersøkelse. Forelesning/demo
 • 1100-1145 Ferdighetstrening i grupper
 • 1145-1215 Lunsj
 • 1215-1300 Ferdighetstrening i grupper
 • 1300-1310 Pause
 • 1310-1355 Ferdighetstrening i grupper
 • 1355-1415 Kaffepause
 • 1415-1500 Ferdighetstrening i grupper
 • 1500-1510 Pause
 • 1510-1555 Ferdighetstrening i grupper

Dag 2

 • 0800-0845 Brystsmerter
 • 0845-0930 Akutt sykt barn
 • 0930-0945 Pause
 • 0945-1030 Scenarietrening i grupper
 • 1030-1040 Pause
 • 1040-1125 Scenarietrening i grupper
 • 1125-1200 Lunsj
 • 1200-1245 Scenarietrening i grupper
 • 1245-1255 Pause
 • 1255-1340 Scenarietrening i grupper
 • 1340-1400 Kaffe
 • 1400-1500 Scenarietrening i grupper + oppsummering og evaluering
 • Ferdighetstrening dag 1: HLR barn, AHLR voksne, traumeundersøkelse, luftveishåndtering og blødning.
 • Scenarietrening dag 2: AHLR barn og voksne, trafikkulykke, scenarietrening med alvorlig syke pasienter

 

 

Smittevernhensyn

Den viktigste delen av kurset er samtrening i grupper. Av smittevernhensyn forventer vi derfor at alle deltagere er fullvaksinert mot Covid-19 og friske. 

 

 

Praktisk informasjon

Kurset arrangeres av Etat for helsetjenester v/Bergen legevakt. 

Kurssted: DnB Solheimsviken, Solheimsgaten 7C, 5058 Bergen (rett ved Bergen legevakt)

https://www.google.com/search?q=solheimsgaten+7c%2C+5058+BErgen&oq=solheimsgaten+7c%2C+5058+BErgen&aqs=edge..69i57j0i512.10809j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

Kursansvarlig: Eivind Damsgaard