Dersom du har søkt og fått innvilget dispensasjon fra fjerning av oljetank på eiendommen din, må du melde fra til Bergen kommune at tanken er tømt, rengjort og fylt med stabil masse.

Personopplysninger som gis til Bergen kommune i forbindelse med meldinger eller søknader blir behandlet iht. personopplysningsloven.

Melde om sanering av oljetank