Tilsyn

Under tilsyn gir brannvesenet informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din. Vi sjekker ildsted, røykrør, skorstein, brannvarsling, slokkeutstyr og oppbevaring av brannfarlig vare, og også rømningsveiene.  I tillegg kontrollerer vi feiebehovet samtidig med tilsynet.

Hvis tidspunktet ikke passer, kan du gjøre ny avtale. Hvis du har fått varsel på sms, kan du svare med melding. Har du fått varsel per brev, kan du bruke telefonnummer eller e-postadressen som er oppgitt i varselet.

Får du ikke varsel på sms? Du kan oppdatere dine kontaktopplysninger i det offentlige kontakt- og reservasjonsregisteret ved å gå inn på www.norge.no og velge "oppdater kontaktinformasjon". 

 

 

 

Bergen brannvesen utfører tilsyn i Bergen, Samnanger, Vaksdal og Osterøy kommuner.

I den tette trehusbebyggelsen i Bergen gjennomfører vi tilsyn i byggverk uten fyringsanlegg. 

For at vi skal kunne gjennomføre tilsynet, må du eller en stedfortreder være tilstede.

Vi går alltid uniformert og bærer synlig ID-kort fra Bergen brannvesen.

Du må ha registrert ildstedet ditt for å motta tjenesten. Har du ikke mottatt varsel fra oss kan det være at ditt ildsted ikke er registrert. Da må du melde fra. Det gjelder også dersom du har installert et nytt ildsted.

Når du fyrer riktig, i et rentbrennende ildsted, reduserer du brannfaren og sparer miljøet. Les mer om riktig fyring her:

 

Har du spørsmål knyttet til tjenesten eller til tilsyn hjemme hos deg, ta kontakt på 53 03 00 00 og tast "1" for feie- og tilsynstjenester i private boliger. 

Du kan også sende e-post til: bergen.brannvesen@bergen.kommune.no