Housing first illustrasjon (Nina Skauge)

Veien mot et mer stabilt liv starter med et sted å bo; en helt vanlig bolig i et ordinært boligområde, et borettslag, et sameie eller hos privat utleier. Valgfrihet og brukerstyring er viktige prinsipper i Housing first. Type bolig og oppfølging er individuelt, og basert på personens egne behov.

Du må selv delta

Du må selv være delaktig i valg av bolig. Det er viktig at du finner en bolig som passer for deg. 

Du får hjelp

Du bestemmer selv hvilken hjelp du trenger. Housing first bistår med det som er viktig for deg akkurat nå. Det kan være å fremskaffe bolig, bistå med innflytting og innkjøp, kontakt med offentlige og private instanser, huseier og lignende.

Du er leietaker

Du må inngå en ordinær husleiekontrakt med utleier og forholde deg til ordinære ordensregler.

De aller fleste finner seg tilrette i ordinære botilbud med oppfølgingstjenester.

Målgruppen for Housing first er vanligvis de som er mest sårbare, som har vært bostedsløse lenge, som har en vanskelig fortid eller som av ulike grunner ikke har funnet seg til rette i botilbud der det bor flere med samme utfordringer.

  • Du må være over 18 år.
  • Du må være bostedsløs over lengre tid.
  • Du har problemer med å skaffe og beholde bolig.
  • Du må ønske å bo i et vanlig nabolag.
  • Du må ta i mot hjemmebesøk fra Housing first teamet en gang i uken.

Det er NAV-sosialtjenesten som først velger ut deltakere til Housing first. Sosialtjenesten vurderer om Housing first kan være et alternativ for deg og henviser videre til Housing first. Housing first tar kontakt med deg, dersom det er aktuelt å ta opp flere deltakere. 

Ønsker du å komme i kontakt med Housing first, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. 

 

Vakttelefon: 408 02 902
Vakttelefonen er bemannet mandag og fredag fra klokken 08.00 til 15.30 og tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 08.00 til 20.00. 
E-post: housing.first@bergen.kommune.no