Bergen kommune har forsterkede skoler med en egen avdeling for elever med utviklingsforstyrrelser, utviklingshemming eller andre omfattende og vedvarende lærevansker. Antall plasser er begrenset.

Søknadsportal for skoleåret 2024/2025 vil åpne ca medio oktober.

Alle barn er i utgangspunktet elev ved sin nærskole og har rett til å få sin opplæring der.  Elever med utviklingsforstyrrelser, utviklingshemming eller andre omfattende og vedvarende lærevansker kan søke om plass i en forsterket avdeling på en av kommunens forsterkede skoler. Elevene har ingen lovfestet rett til et slikt tilbud.

De forsterkete avdelingene er en integrert del av den enkelte skoles drift. De  kan ta imot elever fra hele byen, og har et svært begrenset antall plasser. Forutsetning for å søke om plass er en sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler at eleven har behov for spesialundervisning gjennom hele skoledagen, i alle fag. 

Skoler med forsterket avdeling (klikk på skolens navn for å få mer informasjon om tilbudet):

 • Landås skole (kombinert skole)
 • Loddefjord skole (barneskole)
 • Kalvatræet skole (barneskole)
 • Nattland skole (1.-4. trinn, åpner høsten 2023)
 • Nordnes skole (barneskole)
 • Hop oppveksttun skole (ungdomsskole)
 • Rothaugen skole (ungdomsskole)
 • Sandgotna skole (ungdomsskole)
 • Åstveit skole (ungdomsskole)
 • Ortun skole (ungdomsskole)
 • Ytrebygda skole (ungdomsskole)

I tillegg er Tveiterås skole en forsterket kombinertskole i sin helhet fra 1.-10. trinn.

Alrekstad skole er et tilbud ved for ungdomstrinnselever med store atferds- og samspillsvansker ved Bergen kompetansesenter for læringsmiljø. Dette tilbudet har eget opptak og frister.

Ta kontakt med nærskole, barnehage eller Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for mer informasjon om tilbudene og søknadsprosessen.

Du må legge ved en sakkyndig vurdering fra PPT som beskriver barnets behov, og som tilrår spesialundervisning i så godt som alle fag og timer. Du kan også legge ved andre relevante vedlegg dersom disse er viktige for å opplyse mest mulig om barnets opplæringsbehov.

Som foresatt logger du inn i skjemaløsningen via BankID, dette er en sikker løsning som er gyldig som underskrift. Søknadsfrist er 1. desember 2022. 

Ved problemer med innsending kan du kontakte Etat for spesialpedagogiske tjenester.

Nærskolen barnet tilhører kommende skoleår skal sende inn en informasjon om tilbudet de vil gi barnet dersom det ikke vil kunne prioriteres for plass på forsterket avdeling. Dette skal sendes inn via kommunens saksbehandlingssystem Bk360. Barnets nåværende barnehage/skole har et ansvar for å bidra til  at dette sendes inn innen søknadsfrist.

Det generelle vurderingskravet er sakkyndig vurdering fra PPT, som vurderer at eleven har behov for spesialundervisning i et omfang som omfatter tilnærmet hele skoledagen. Siden antallet søknader erfaringsmessig er høyere enn antallet ledige plasser vil det måtte gjøres videre prioriteringer av søkerne.

Søknaden blir behandlet av Etat for spesialpedagogiske tjenester i samarbeid med et inntaksteam, bestående av representanter fra PPT og de forsterkete skolene. Søkernes alder, behov og ønsker, ledig kapasitet og geografisk avstand er viktige momenter ved prioritering av plass. Ved overgang til ungdomstrinnet vil elever som kommer fra forsterkede avdelinger på barnetrinnet bli prioritert.

Vedtak om plass i forsterket avdeling er et enkeltvedtak. Det blir sendt til foresatte med kopi til elevens avgiverskole/barnehage, nærskole  og den forsterkede skolen.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett