Elever får fritak fra undervisning dersom foreldrene eller elevene selv opplever at den innebærer å utøve en annen religion eller et annet livssyn enn sitt eget. Foreldrene må sende skriftlig melding til skolen.

Foreldre og foresatte må sende en skriftlig melding til skolen om hvilke aktiviteter de ønsker at barnet skal ha fritak for. Elever over 15 år kan selv gi skriftlig beskjed til skolen uten samtykke fra de foresatte.

Det er ikke nødvendig å oppgi grunn når du ber om fritak.

Fritaket gjelder ikke kunnskapsinnholdet i fagene, og da heller ikke i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk). Skolen skal legge til rette for at eleven får annen undervisning innenfor læreplanen. Elever som blir fritatt får dermed samme kunnskap som medelevene, men på en annen måte.

Fritaksretten gjelder alle fag. Skolen skal årlig informere elevene og foresatte om reglene for fritak og innholdet i opplæringen.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett


 

Kontakt aktuell skole via kontaktskjema - Skoler i Bergen

 

 

Melding om fritak fra religionspregede aktiviteter