Her finner dere mal for individuell utviklingsplan for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter § 31 i Barnehageloven.

Planen skal evalueres to ganger i året. Kopi av plan og evaluering av plan sendes til Pedagogisk fagsenter i den aktuelle bydel.

Klikk her for å komme til nedlastbart skjema

Her finner du både tomt skjema og skjema med brukerveiledning.

Spesialpedagogisk hjelp er gratis for barnet.

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg.