Massevis av oppslåtte paraplyer henger i i trær.

Barnehagene i Bergen består av både kommunale og private barnehager, tilsammen 234. Private barnehager eies av enkeltpersoner, foreldrene selv eller ideelle organisasjoner.

Massevis av malte hender rettes inn mot midten av bildet.
Private og kommunale barnehageeiere samarbeider.
Bilde: Pixabay

Bergen kommune har inngått en intensjonsavtale med syv private barnehageeiere og  Private barnehageeieres landsforbund (PBL).  

Barnehageeierne vil: 

  • bidra til en mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn i Bergen 
  • tilrettelegge for et pedagogisk tilbud der det enkelte barn lærer og utvikler seg best mulig 

Samarbeidet omfatter: 

  • saker som bidrar til å utvikle barnehagesektoren 
  • arbeid med tilstrekkelig kapasitet og barnehageplasser i alle bydeler/skolekretser 
  • finansiering og overordnede økonomiske avklaringer for privat sektor

Regnbue laget av klosser
Barnehagene i Bergen er organisert på ulike måter.
Bilde: undefined

Barnehagene i Bergen består av små og store barnehager, friluftsbarnehager, gårdsbarnehager og barnehager med kunst- og kulturprofil. Her er barnehager med utvidet kristen formålsparagraf og helt ordinære barnehager med verdigrunnlag fra både kristen og humanistisk arv og tradisjon, som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn.  

Barnehagene organiseres på ulike måter når det gjelder inndeling i alder og størrelse på barnegruppene. Noen har åpne fleksible arealer hvor gruppene har en base men bytter på å bruke ulike temarom, mens andre har faste avdelinger.  

En vissen løvetann med
I Bergen er det 143 private barnehager og 91 kommunale barnehager.
Bilde: Mona Rasmussen

Se oversikt over alle barnehagene i Bergen - fordelt på byområder

91 kommunale barnehager

I Bergen er det 91 kommunale barnehager. 
Etat for barnehage er kommunal barnehageeier.

143 private barnehager

Vi har 143 private barnehager i Bergen. 

De største private barnehageeierne er:

Private barnehageeieres landsforbund (PBL) representerer de små enkeltstående barnehagene i Bergen.