Gå tilbake til:
Du er her:

Spørreskjema til fosterbarn og fosterforeldre

Spørreskjema til fosterbarn og fosterforeldre i kontakt med barnevernstjenestene i Alver, Askøy og Bergen.

Dette spørreskjemaet kartlegger arbeidet som blir gjort opp mot fosterbarn og deres fosterfamilier. Det tar ca. 30 minutter å fylle ut.  

Du kan ha skjemaet stående åpent i nettleseren om du blir avbrutt, men det er ikke mulig å logge seg ut/inn fra påbegynt utfylling. 

Besvarelsen din er anonym. Svaret ditt kan ikke spores tilbake til deg, fosterbarnet eller den kommunen fosterbarnet tilhører. De tre kommunene samarbeider med NORCE. Gjennomgang og bearbeiding av data fra Nettskjema, er det ansatte ved NORCE som gjør. Bearbeidede data vil imidlertid gjøres tilgjengelig for de tre samarbeidskommunene, og der igjennom de deltakende kommuner, Bufetat, og Læringsnettverket i Vestland.

Du som er barn/ungdom 8.klasse eller eldre, kan klikk her. 

Du som er fosterforelder, kan klikke her.

Takk for din deltakelse. 

Med hilsen på vegne av Alver, Askøy og Bergen kommune