Gå tilbake til:
Du er her:
Varm damp
Varm damp herder rørene slik at de holder i minst 100 år.
Bilde: Trude Haugen

Fornying av avløpsledninger

Vi fornyer avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

For ikke å måtte grave opp for å legge nye rør, velger vi i stedet en løsning der vi støper nye plastrør inn i de eksisterende avløpsrørene. Den synlige røyken/ dampen fra arbeidene er vanndamp.

Uke 32

 

I uke 32 renoverer vi i Ekrevegen. 

Ledninger markert med gult.

Ekrevegen uke 32
Ekrevegen uke 32

Damp og lukt fra arbeidene

De nye rørene herdes med steam. Det kan gjerne se ut som røyk, men er ufarlig vanndamp fra herdeprosessen.

I forbindelse med arbeidene kan lukt av styren, en av ingrediensene i plasten, spre seg i området og i hus. Spredningen kan skje gjennom tørre vannlåser eller defekte og sprukne rør, og kan kjennes som en karakteristisk lukt, fortrinnsvis i kjeller, hvorfra lukten kan spre seg videre.

Dette kan du gjøre for å begrense lukten:

  • Se til at sluk med vannlås er fulle. Dersom vask, toalett eller sluk har stått ubrukt i lengre tid, kan vannlåsen tørke.
  • Hold rom i kjeller avstengt mot resten av huset.
  • Luft godt
  • Lukt som "sitter i tekstiler'', forsvinner i løpet av et par dager. Det er en fordel å ha det varmt i rommet.

Lukt av styren i forbindelse med denne typen arbeid er sjenerende, men ikke farlig.

Lukten forsvinner i løpet av relativt kort tid.

Ta forholdsregler for å begrense lukten.

Opplever du at lukten er svært sjenerende, kontakt oss på Vaktsentralen,
telefon: 55 56 78 15 .

Du blir varslet direkte dersom avløpet blir stengt

Hus som er direkte berørt av installasjonen vil bli varslet med brosjyre i postkassen som beskriver hvilke tiltak som må gjøres. I en begrenset periode kan du måtte unngå bruk av toalett, dusj og vaskemaskin.