Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

OPPHEVET - Kollbudalen, kokevarsel fra onsdag 30. november

Vannprøver fra området viser at vannkvaliteten er god, og kokevarselet er derfor opphevet.

OPPHEVET - Nipedalen, kokevarsel fra torsdag 1. desember

Vannprøver fra området viser at vannkvaliteten er god, og kokevarselet er derfor opphevet.

Eikeviken, vannstenging mandag 5. desember fra kl. 09:00

På oppdrag for privat rørlegger som skal utføre arbeid på privat vannledning stenger vi vannet på hovedledningen til noen adresser i området rundt Eikeviken mandag 5. desember fra kl. 09:00.

Trengereidlia, vannstenging mandag 5. desember fra klokken 08:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i Trengereidlia mandag 5. desember fra klokken 08:00. Arbeidet forventes avsluttet i løpet av dagen.

Storevarden, vannstenging mandag 5. desember fra kl. 09:00.

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Storevarden mandag 5. desember fra kl. 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Troldhaugvegen, vannstenging tirsdag 6. desember fra kl. 09:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Troldhaugvegen tirsdag 6. desember fra kl. 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Straumesvingen, vannstenging onsdag 07. desember fra kl. 08:30

På oppdrag for privat rørlegger som skal utføre arbeid på privat vannledning stenger vi vannet på hovedledningen til noen adresser i området rundt Straumesvingen onsdag 07. desember fra kl. 08:30.

Informasjon om klor i drikkevann fra Stendafjellet drikkevannsbasseng

Stendafjellet drikkevannsbasseng er satt tilbake i drift. Klor blir nå benyttet som et ekstra tiltak for å sikre god vannkvalitet.

AVSLUTTET - Kokevarsel i området Fana/Skjold

Kokevarselet i Skjold-området er nå opphevet.

Fornying av avløpsledninger

Vi fornyer avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.