Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

OPPHEVET - Henrik Wergelands gate, kokeråd føre-var etter vannledningbrudd 29. mars

Vi har nå mottatt godkjente vannprøver, og kan med det oppheve kokeanbefalingen.

AVSLUTTET - Jacob Sæthres veg, vannstenging torsdag 30. mars fra kl. 09.00. Veistenging fra kl. 08.00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt i området Jacob Sæthres veg i dag 30. mars. Arbeidet ble ferdig kl. 13.20 og alle skal ha fått vannet tilbake.

OPPHEVET - Saudalskleivane, vannstenging og kokeråd tirsdag 28. mars

Vannprøver viser at vannkvaliteten er god, og kokerådet er derfor opphevet.

AVSLUTTET - Øvre Bergveien, vannstenging utsatt til fredag 31. mars fra kl. 09.00

På oppdrag for privat rørlegger som skal utføre arbeid på privat vannledning stengte vi vannet på hovedledningen til noen adresser i området rundt Øvre Bergveien 31. mars fra kl. 09.00.

AVSLUTTET - Kolstien, vannstenging fredag 31. mars fra kl. 08.30

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt til noen adresser i området rundt Kolstien 31. mars fra kl. 08.30 Arbeidet er nå ferdig og vannet er på vei tilbake.

AVSLUTTET - Sjøveien, vannstenging torsdag 30. mars fra klokken 08:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt i området Sjøveien i dag 30. mars. Arbeidet ble ferdig kl .11.05 og alle skal ha fått vannet tilbake.

AVSLUTTET - Morviksanden, vannstenging torsdag 30. mars fra kl. 08:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen i Morviksanden har vannet vært stengt til noen adresser i området torsdag 30. mars fra kl. 08:00. Arbeidet er ferdig.

Fornying av avløpsledninger

Vi fornyer avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

Informasjon om klor i drikkevann fra Stendafjellet drikkevannsbasseng

Stendafjellet drikkevannsbasseng er satt tilbake i drift. Små mengder med klor blir nå permanent benyttet som et ekstra tiltak for å sikre god vannkvalitet.

Vi rengjør ledningsnettet for best mulig drikkevannskvalitet

Omfattende spyleplaner sørger for at vannledningsnettet i Bergen blir spylt og rengjort systematisk. Dette for at kvaliteten på drikkevannet skal være så god som mulig.