Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Løvstakklien, vannstenging tirsdag 5. juli fra kl. 10:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Løvstakklien tirsdag 5. juli fra kl. 10:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Bekkjarvikveien, vannstenging tirsdag 5. juli fra kl. 08:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Bekkjarvikveien tirsdag 5. juli fra kl. 08:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen .

Fornying av avløpsledninger

Vi fornyer avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

Vi rengjør ledningsnettet for best mulig drikkevannskvalitet

Omfattende spyleplaner sørger for at vannledningsnettet i Bergen blir spylt og rengjort systematisk. Dette for at kvaliteten på drikkevannet skal være så god som mulig.

Oppgraderinger ved Bergen Biogass

Det har blitt registrert en økning i antall klager på lukt fra industriområdet i Rådalen. Bergen Vann vil nå undersøke om mottaksanlegget for slam på Bergen Biogass er kilden til noen av luktplagene.