RSS

Senholmen, kokevarsel (føre-var) gjelder fortsatt 4. oktober

Arbeid på hovedvannledningen i Senholmen kan ha påvirket vannkvaliteten. Inn til videre gjelder derfor kokevarsel (føre-var).

Formanns vei, vannstenging onsdag 4. oktober fra kl. 09:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Formanns vei onsdag 4. oktober fra kl. 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

AVSLUTTET - Søråshøgda, vannstenging tirsdag 3. oktober fra kl. 09.00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt til noen adresser i området rundt Søråshøgda tirsdag 3. oktober fra kl. 09.00. Arbeidet er nå ferdig.

Fornying av avløpsledninger

Vi fornyer avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.