Kartlegging konsentrasjon av NO2 i Bergen 2012-2014

Meteorologisk institutt har kartlagt konsentrasjonen av NO2 i Bergen i perioden 2012-2014.

Rapporten inneholder blant annet nye forurensningskart og beskrivelse av metode for beregning.

 

Vedlegg