Gå tilbake til:
Du er her:
El-varebil
GRØNNE LØSNINGER: Festivalen Beyond the Gates mottok klimatilskudd fra ordningen i vår. De brukte midlene blant annet til å leie en el-varebil til transport av artister og dekor.
Bilde: Beyond the Gates

Nå kan du søke klimamidler til prosjekter og arrangementer

1. oktober er det søknadsfrist for å søke tilskudd til klimatiltak ved kunstneriske og kulturelle prosjekter og arrangementer.

Årets andre søknadsrunde for ordningen er nå åpen. Tilskuddsordningen har som formål å redusere utslipp av klimagasser og begrense miljøbelastningen relatert til produksjon og gjennomføring av kunstneriske og kulturelle prosjekter og arrangementer i Bergen kommune, samt å støtte etablering av nye klimavennlige praksiser innenfor både frivillige og profesjonelle kunst- og kulturinitiativ. 

Støtte til grønne løsninger

Ordningen skal gjøre det enklere for kulturlivet å ta gode valg for klima og miljø. Aktører kan søke støtte til å dekke sine merkostnader ved å velge grønne løsninger, og på vei mot en miljøsertifisering. 

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA: Les mer og søk via Tilskuddsportalen 

Festivalen Beyond the Gates mottok klimatilskudd fra ordningen i vår. Midlene brukte de blant annet til miljøvennlige festivalartikler og til å leie en el-varebil til transport av artister og dekor. I tillegg har de fått på plass en dedikert ressurs i administrasjonen som skal ha fokus på klima. 

- Med støtten har vi fått på plass flere viktige tiltak for å fremme bærekraftig festivaldrift. Nøkkelord for oss er mer gjenbruk, bedre gjennomtenkte innkjøp og en bevissthet rundt klima og miljø, sier Saga Helen Castle i Beyond the Gates.

Søknadsfrist 1. oktober 

På ordningen er det disponibelt 424 482 kroner som aktører fra både det profesjonelle kulturfeltet og det frivillige amatørkulturfeltet kan søke på frem til midnatt 30. september.

Også ordningene Kunstnerisk aktivitet i tomme lokaler og Internasjonal kunst og kulturutveksling har søknadsfrist 1. oktober. Les mer på tilskudd.bergen.kommune.no