Martha Eide på toppen av Fløyen.
NYE RÅD TIL SENIORENE: I løpet av de nærmeste ukene vil innbyggere over 65 år få nye råd for seniorlivet. Er du over 80 år, får du brosjyre i posten. Er du mellom 65 og 79 år, vil du få en sms med lenke til den oppdaterte seniorguiden på nettsiden til kommunen.
Bilde: Endre Hovland

SENIORGUIDEN: Fortsetter satsing på å inspirere til gode seniorliv

Mange seniorer er fornøyde med kommunens nye seniorguide, og to ganger i året vil kommunen fortsette med å gi gode råd til alle over 65 år i Bergen.

I juni i år lanserte Bergen kommune en ny seniorguide med gode råd og informasjon til innbyggere over 65 år. Etter dette har kommunen fått over 600 tilbakemeldinger via nettsiden, og cirka 85 prosent av dem er positive. Dessuten har en rekke kommuner rundt omkring i landet tatt kontakt fordi de ønsker å gjøre tilsvarende tiltak i egen kommune. 

Skal inspirere 

– Flesteparten av seniorene er fornøyde fordi de mener at seniorguiden gir oversiktlig og nyttig informasjon om kommunens tjenester. Enkelte sier også at de blir inspirerte til å gjøre nye ting, og noen trekker frem at det er positivt at kommunen bryr seg, sier byråd for eldre, helse og omsorg, Christian Haugen.  

Nå er kommunen klar med ny brosjyre og en oppdatert seniorguide på nett. Alle innbyggere over 80 år får ny brosjyre i posten før jul. I tillegg får alle i alderen 65 til 79 år SMS med lenke til seniorguiden på nettsiden, som er oppdatert med nye råd og artikler.  
– Det er viktig for oss at rådene fra kommunen ikke skal oppleves som en pekefinger fra det offentlige, men heller være positive budskap som inspirerer flere til å gjøre mer av det som gir dem god livskvalitet, sier Haugen.  

Seniorguiden er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg og Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett. Guiden inneholder en oversikt over aktiviteter for våren 2024 i  
regi av både kommunen og lokalt kultur- og organisasjonsliv.    

Enklere å engasjere seg

Kommunen ønsker også å legge til rette for at flere eldre kan leve aktive liv gjennom blant annet å engasjere seg i frivillig arbeid. Vi har derfor samlet oversiktlig informasjon om frivillighet i eldreomsorgen, for å gjøre det enklere å engasjere seg som frivillig i Bergen.  

– Når du slutter i jobb, vil du kanskje savne fellesskapet med gode kollegaer og mestringsfølelsen i arbeidet du har utført. Å bli frivillig erstatter mye av det du mister når du slutter i jobb. Jeg håper særlig at flere av de unge og spreke seniorene skal melde seg som frivillige for andre seniorer. Som frivillig gjør du en forskjell i hverdagen til personen du deler tiden din med, men innsatsen kan også gjøre en forskjell i ditt eget liv, påpeker helsebyråden.   

Unge seniorer viktig 

Kommunen bruker tilbakemeldingene fra seniorene aktivt for å forbedre budskapene i seniorguiden. Erfaringene fra forrige runde viste at noen av de yngste seniorene ikke syntes innholdet var relevant nok for dem i deres livssituasjon, og denne gangen er en del av innholdet forsøkt bedre tilpasset til denne målgruppen.  
– De sprekeste seniorene er en viktig del av målgruppen vår. Mange lever gode og aktive liv, og det ønsker vi at de skal fortsette med! Samtidig er det viktig å huske at det er når du har god helse og mye energi det er lurt å ta grep for å gjøre det best mulig for deg selv senere i livsløpet, sier Haugen.     

Se seniorguiden på nett